• In atentia absolventilor de Teologie Ortodoxa Pastorala <format pdf>

În cadrul proiectului Eparhial pentru anul 2019,

„Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, lansează proiectul:

„PARADA PORTULUI POPULAR DIN ZONELE ETNO-FOLCLORICE ALE MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI”

Proiectul își propune ca a doua zi de Paști să se facă o paradă a portului popular de vară, iar a doua zi de Crăciun o paradă a portului popular de iarnă.

Astfel preoți sunt îndrumați să-i îndemne pe credincioși, ca în aceste zile de praznic, să-și poarte cu demnitate și bucurie straiele populare, ca pe niște odoare sfinte moștenite de la strămoși, cinstindu-le astfel memoria și păstrând cu sfințenie valorile spirituale și tradiționale ale satului românesc. Având în vedere diversitatea zonelor din Maramureșul Voievodal, Țara Oașului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului, Țara Codrului, precum și faptul că în toate aceste zone și în toate satele există o vestimentație specifică de o frumusețe aparte și care dă noblețe persoanelor, familiei, satului, și ținutului istoric, preoții împreună cu primarii și dascălii sunt rugați să stabilească un traseu în fiecare localitate, care să fie parcurs a doua zi de Paști după Sfânta Liturghie, în frumosul și inegalabilul port tradițional din Nord Vestul României. Fiecare națiune este marcată de însemnele pe care istoria le-a lăsat asupra sa. De-a lungul veacurilor poporul român și-a conturat identitatea prin tradiția sa. Dintre elementele esențiale ce definesc tradiția si satul românesc se remarcă în primul rând portul popular, ce identifică totodată originea, cultura și credința sau teologia sa. Pentru că ceea ce stă la baza Credinței Ortodoxe este Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, ce reprezintă legătura directă a lucrării lui Dumnezeu de-a lungul timpului cu fiecare popor în parte. Dumnezeu lucrează în și prin noi, cu acordul nostru, o lucrare migăloasă, ce, în timp, am putea spune că se aseamănă cu țesătura portului popular, reprezentativă fiecărui sat în parte.

În acest fel, ne vom aduce aportul specific eparhiei noastre la frumusețea și reușita proiectului „Anului omagial al satului românesc” și vom arăta frumusețea satelor maramureșene și sătmărene în zonele noastre, prin Biserică, care este păstrătoarea cu sfințenie a acestui tezaur sacru. De asemenea rugăm preoții să fotografieze evenimentul, iar fotografiile vor fi centralizate de fiecare protopopiat și transmise Centrului Eparhial, care va organiza o expoziție și un concurs de fotografii, urmând ca fotografiile cele mai reușite să fie premiate.

24.04.2019 Biroul de presă al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Proiectul Eparhial "Drumul Catedralelor de lemn" din Maramureș

Viața satelor din cuprinsul României a cunoscut în ultima vreme un amplu proces de depopulare în urma exodului atâtor români, tineri și nu numai, în primul rând în marile centre, iar mai apoi în diaspora, din dorința împlinirii materiale și crearea unui context material mai bun. Biserica Ortodoxă, prin delegații ei în cele mai lăturalnice zone ale țării - sate părăsite, prin preoți și profesori sau învățători, de  cele mai multe ori preoți sau soții ale preoților, simte cel mai dramatic tăcerea mută a porților de atâta vreme nedeschise. În acest context și totodată cunoscând importanța deosebită pe care bisericile străbune prin întreaga activitate pastoral - misionară și liturgică, au avut-o în menținerea echilibrului și a bunăstării în interiorul comunităților, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, în Anul Omagial al Satului Românesc, lansează un nou proiect intitulat DRUMUL CATEDRALELOR DE LEMN. Peste 50 de tinerii din cadrul celor două asociații de pe lângă Catedrala Episcopală, ASCOR și ATOCEM, înveșmântați în straie populare, prin intermediul căruțelor tradiționale, vor porni în pelerinaj vreme de cinci zile, la toate bisericile de lemn din Țara Lăpușului până în inima Maramureșului Voievodal.

Pelerinajul va avea următorul traseu: 
Rogoz - Plopiș - Budești - Bârsana - Glod - Poienile Izei - Botiza - Rozavlea - Bogdan Vodă - Ieud - Săliștea de Sus - Moisei - Borșa.

Activități din program:

1. Pelerinii vor fi întâmpinați la fiecare biserică vizitată de tinerii comunității alături de preotul paroh.
2. Se va săvârși un parastas în amintirea ctitorilor și binefăcătorilor bisericii.
3. Se vor sublinia elementele caracteristice și se vor evidenția aspecte importante din istoria comunității care au marcat trecutul bisericii de lemn.
4. Se va lua pământ într-o urnă specială de la fiecare biserică, urmând ca toate urnele să fie așezate în muzeul din incinta Catedralei Episcopale "Sf. Treime" din Baia Mare.
5. Cazarea participanților se va realiza la familii de binecredincioși creștini ai comunităților vizitate, prilej cu care tinerii vor avea prilejul de descoperi mai multe lucruri cu privire la viata satului românesc de astăzi și odinioară. Foto.

BIROUL DE TINERET Episcopia Maramureșului și Sătmarului

 • COMUNICAT DE PRESĂ privind ADUCEREA SFINTEI LUMINI în EPARHIA MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI  

Prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va fi adusă în țara noastră, și anul acesta, Sfânta Lumină luată de pe Sf. Mormânt din Ierusalim.

Datorită sprijinului domnului Ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului și a Adunării Naționale Bisericești, Sfânta Lumină va ajunge pentru a zecea oară şi în Eparhia noastră. Ea va fi adusă de o Delegaţie eparhială cu o cursă charter, sâmbătă 27 aprilie 2019, la Sibiu; în jurul orei 21,30 la Cluj-Napoca; în jurul orei 22 la Baia Mare; iar destinaţia finală va fi Aeroportul din Satu Mare, în jurul orei 23.

Protopopii, preoţii si monahii o pot primi la Aeroporturile din Cluj-Napoca, Baia Mare sau Satu Mare, în funcție de cea mai convenabilă distanță, pentru a o putea oferi credincioşilor care vor participa la Slujba Învierii, ce va fi săvârşită în bisericile şi mănăstirile din Eparhie, la ora 24.

De la Satu Mare, la fel ca în anul precedent, Sfânta Lumină va fi preluată de delegaţii din Slovacia, Ungaria şi Austria. <format pdf>

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

 • Binecuvantare Ansamblul Transilvania <format pdf>

Regulamentul Festivalului-Concurs Național de Muzică Corală

„DOXOLOGIA”

Ediția a II-a – Baia Mare, 5 octombrie 2019

Tema ediției: Săracă inima me ' <format pdf>

COMUNICAT DE PRESĂ  

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Ziua Culturii Naționale , marți, 15 ianuarie 2019, Ateneul Român:

Biserica a plămădit şi promovat cultura poporului român

Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție majoră la formarea şi promovarea culturii neamului românesc.Odată cu primele încercări de organizare statală, rolul Bisericii în dezvoltarea culturii şi civilizației românești a urmat modelul bizantin; o seamă de personalități eclesiale: episcopi, preoţi sau călugări, dintre care vom menționa doar câteva nume, au îndrumat principala activitate culturală din epocă.

Mihai Eminescu, cunoscând rolul Bisericii și al credinței creștine în dezvoltarea culturii și a limbii române ca veșmânt viu al învățăturilor de credință si al cultului liturgic, a numit Biserica OrtodoxăRomânămaica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului” . <continuare>

Comunicat de presă  

Urmare a situației create la Parohia Ortodoxă Română Sighet VII, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului vine cu următoarele precizări:

 • Începând cu data de 1 octombrie 2018, fostul paroh, Pr. Vasile Petrovai a încetat raporturile de muncă cu Eparhia noastră, îndeplinind condițiile de pensionare, conform deciziei cu nr. 4637/28.09.2018;
 • Tot cu aceeași dată postul de preot paroh a fost declarat vacant și scos la concurs, stabilindu-se data de concurs pentru ziua de 23 octombrie 2018;
 • În urma concursului desfășurat la Centru Eparhial, a fost declarat admis Pr. Dan Sidău de la Parohia Orotodoxă Glod, Protopopiatul Sighet, urmând a fi instalat ca preot paroh în ziua de Duminică, 04 noiembrie 2018;
 • Întrucât decizia de instalare a fost pusă în aplicare în condiții nepotrivite din punct de vedere liturgic, din cauza scandalului pus la cale de fostul preot Vasile Petrovai, s-a hotărât ca să fie chemați la Centrul Eparhial preoții slujitori, în vederea găsirii unei soluții pentru detensionarea situației create.

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului îndeamnă credincioşii care aparţin acestei parohii la rugăciune şi conlucrare pentru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor la biserica în construcţie, care este într-o stare de degradare îngrijorătoare.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Biroul de presă

al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

 

 • Consiliul Consultativ al Cultelor din România sus ț ine referendumul pentru definirea căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie

Întrunit în ziua de 02 octombrie 2018, în ședință anual ă de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preasfințitului Părinte Mihai Frățilă, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București , delegat al Preafericitului Părinte Lucian Mureșan , Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (potrivit Statutului care prevede președinția prin rotație), Consiliul Consultativ al Cultelor din România salută cu speranță decizia de organizare, în zilele de 6-7 octombrie 2018, a referendumului pentru clarificarea textului Constituției României, în sensul de înlocuire a formulării privind căsătoria ca „uniune între soți”, cu formularea „uniune între un bărbat ș i o femeie ”.

Initiativa demarată încă din anul 2015 de Coalitia pentru familie , din care fac parte și unele organizatii și asociatii ale cultelor religioase din Rom â nia, avea ca scop să înlăture orice echivoc cu privire la termenul „soti” , precizând că numai uniunea liber consimtită între un bărbat și o femeie se poate numi căsătorie ; mai precis, termenul de căsătorie neputând fi utilizat decât pentru a defini realitatea uniunii stabile între un bărbat și o femeie .

În traditia iudaică , încă din Tora, este înscris faptul că familia trebuie să fie uniune între un bărbat și o femeie, iar cel care nu îndepline ș te aceast ă poruncă încalcă credinta î n Dumnezeul Unic. Potrivit învătăturii creștine , familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat ș i o femeie a fost binecuvântată și cinstită de M â ntuitorul Iisus Hristos prin prezenta Sa, a mamei Sale și a ucenicilor Săi, la Nunta din Cana Galileii, unde a săvârșit minunea transformării apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale. În scrierile islamului (Coran ș i Sunnah), familia este definită ca uniunea între un bărbat și o femeie, iar drepturile și responsabilitătile fiecărui membru al familiei sunt indicate detaliat și ocrotite.

În acest sens,Consiliul Consultativ al Cultelor din România î ș i reafirm ă sus t inerea sa pentru definirea mai precisă în textul Constituţiei a căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie, așa cum a decis deja în ședinta sa de lucru din 20 iunie 2013 . Familia naturală și traditională se întemeiază, așadar, pe căsătoria liber consimtită între un bărbat și o femeie, pentru a cultiva iubirea reciprocă și a da naștere la copii. Doar astfel înteleasă, familia asigură perpetuarea societătii umane.

Prin urmare, Consiliul Consultativ al Cultelor din Româniaîndeamnă pe toti cetătenii români să participe la acest referendum decizional și să spun ă DA familiei binecuv â ntate de Dumnezeu, prin care se asigură viitorul României. În statele democratice, fiecare cetătean se implică activ în via t a socială, mai ales când este chemat să se pronun t e prin vot asupra unui proiect de lege important. Participarea cetă t enilor rom â ni la acest referendum decizional pentru definirea clară a căsătoriei în Constitutia României este, deci, un act profund democratic, susţinut de cultele religioase pentru afirmarea familiei ca institutie uman ă creată și binecuvântată de Dumnezeu Creatorul universului ș i al omului, potrivit învătă turii religiilor monoteiste iudaism, creștinism și islam.

Astfel, mărturia comună a cultelor religioase din România exprimă coresponsabilitatea și cooperarea lor pentru binele societătii românești. <format pdf>

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România

 

Lista corurilor selectate la festivalul-concurs DOXOLOGIA – Sus inima, române!

Baia-Mare 20-21 octombrie 2018

 

Corala Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” – Baia Mare (Maramureș)

Corul „Voci mănășturene” – Copalnic Mănăștur ((Maramureș)

Corala „Diaconia” – Florești (Cluj)

Corul Parohiei din Recea (Maramureș)

Corul „Solemnis” – Satu Mare (Satu Mare)

Corul Parohiei numărul 1 – Seini (Maramureș)

Corul „Buna Vestire” – Sighetu Marmației (Maramureș)

 În urma preselecției, juriul de specialitate a decis ca formațiile corale enumerate mai sus să intre în concursul ce se va derula în perioada 20-21 octombrie 2018. Acestea trebuie să trimită partiturile pieselor alese pentru concurs, împreună cu o prezentare a corului și câte o fotografie cu corul și cu dirijorul, până la data de 31 august 2018. 

Regulamentul festivalului-concurs interjudețean de muzică corală

„DOXOLOGIA”

Ediția I – Baia Mare, 20 octombrie 2018

Tema ediției: Sus inima, române!

Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Consiliul Județean Maramureș și Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, organizează PRIMA EDIȚIE a Festivalului - Concurs Interjudețean de Muzică Corală „Doxologia” – Baia Mare, 2018.

Obiectivele principale ale festivalului sunt, în primul rând, promovarea valorilor autentice ale creaţiei corale religioase şi revigorarea mişcării corale. Fiecare ediție este tematică, organizatorii rezervându-și dreptul de a alege tema fiecărei ediții. Pentru anul 2018, tema este: Sus inima, române! < format pdf >

S ărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul,

Ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

 

Marţi, 24 aprilie 2018, de Sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul,

Ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va săvârşi Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, împreună cu membrii Permanenţei Eparhiale, părinţii protopopi din Eparhie, conducătorii şi părinţii profesori de la şcolile teologice continuare <format pdf>

<format pdf>

 • Scriitorul Marcel Petrişor şi teologul Radu Preda conferenţiază în Baia Mare, Satu Mare şi Sighetu Marmaţiei
 • <afis format pdf>

„Prinos de cinstire adus mărturisitorilor credinţei ortodoxe din temniţele comuniste” se intitulează titlul conferinţelor pe care scriitorul Marcel Petrişor, închis în temniţele comuniste ca mărturisitor al credinţei ortodoxe, şi teologul Radu Preda, conferenţiar universitar doctor în ştiinţe și preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Memoriei Exilului Românesc (IICCMER) le vor susţine în Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, timp de trei zile. Cele două personalităţi se vor întâlni cu credincioșii din Eparhiei, după următorul program:

 • mâine, sâmbătă, 14 octombrie 2017, ora 17,30 – la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” DIN Baia Mare;
 • duminică, 15 octombrie 2017, ora 17,30, la biserica „Sfinţii Împăraţi „Constantin şi Elena” din Satu Mare, şi
 • luni, 16 octombrie 2017, ora 17,00, la biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sighetu Marmaţiei.

În data de 11 septembrie începe un nou an şcolar. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel transmite binecuvântări părinteşti  elevilor, părinţilor şi profesorilor într-un mesaj intitulat Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă: 

Cu bucurie duhovnicească binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la începutul anului şcolar 2017-2018.

Aflaţi la vârsta căutării şi a marilor idealuri, copiii şi tinerii sunt binecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind modele de inocenţă şi sinceritate, zicând: „Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Marcu10, 15).

În societatea secularizată de astăzi, idealurile mari de viaţă sunt adesea reduse la dorinţe mărunte, de împlinire imediată şi prin orice mijloace a unor obiective materiale. De aceea, Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, şi o formare spirituală  pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni. În acest sens, trebuie intensificată cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a apăra inocenţa, sinceritatea şi nevoia de creştere spirituală a copiilor şi a tinerilor în comuniune şi într-o comunitate care cultivă valori permanente, ca: recunoştinţa faţă de părinţi, profesori şi binefăcători, prietenia, dărnicia şi întrajutorarea.

Familia  reprezintă lăcaşul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii părintești, filiale şi fraterne ca lumină a educaţiei care leagă între ele generațiile trecute, prezente şi viitoare. 

Biserica , astăzi, prin Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi Proiectul „Alege Şcoala!”, prin tabere educaționale, activităţi artistice şi sportive, se străduiește să inspire copiilor şi tinerilor cultura prieteniei şi a iubirii darnice sau generoase, să prevină abandonul şcolar, să suplinească lipsa de afecţiune din familiile cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, să încurajeze copiii şi tinerii talentaţi să-şi cultive talantul, adică darurile native.

Şcoala , prin ora de Religie şi prin celelalte discipline care cultivă valorile educaţionale permanente, doreşte să ofere copiilor şi tinerilor lumini pentru viaţă, spre a putea discerne mai uşor între provocări efemere şi perspective durabile în viaţă.

Cu prilejul începutului anului școlar 2017-2018, ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să ocrotească pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi să le dăruiască tuturor multă sănătate şi ajutor, pace şi bucurie în viaţă!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Îndemn staruitor la donare de sânge

Raspunzând la semnalul mai multor unitati medicale si centre de transfuzie din tara privind scaderea numarului de donatori din aceasta perioada, Patriarhia Româna reînnoieste apelul sau catre clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române pentru donare de sânge. În acest moment nevoia de sânge este acuta în multe unitati medicale,deoarece exista interventii chirurgicale care sunt amânate în spitale din cauza acestei lipse. Astfel, cei care doresc sa ajute la rezolvarea acestei crize sunt îndemnati sa mearga şi sa doneze sânge la centrele de transfuzie cele mai apropiate.

Un model de actiune deosebita în acest sens este reprezentat de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului care, pe perioada verii, în fiecare zi de miercuri, merg sa doneze sânge în centrele de transfuzie sanguina din Bucuresti. Campania „Doneaza sânge, salveaza o viata”, initiata înca din anul 2013 de Patriarhia Româna şi aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a reusit pâna acum mobilizarea a peste 25.000 de donatori, fiind recoltati aproximativ 12 000 de litri de sânge. Desigur, aceasta campanie continua având speranta ca va încuraja pe mai multi români sa fie solidari cu cei bolnavi. < format pdf>

Biroul de Presa al Patriarhiei Române

 • Apel la protejarea vieții și a sănătății copiilor

Descoperirea vaccinului ca metodă de prevenţie şi tratament medical a reprezentat un pas foarte important în medicina modernă. Astfel au fost eradicate boli foarte grave, au fost salvate milioane de vieți și s-a îmbunătățit semnificativ calitatea vieții oamenilor.

Vaccinurile sunt de o importanță deosebită în prevenirea unor boli și epidemii care pot amenința viața unor segmente foarte largi de populație, contribuind astfel la apărarea darului sacru al vieții umane. În acest sens, părinții au responsabilitatea de a preveni îmbolnăvirea copiilor şi de-a salva viaţa acestora în caz de boală, vaccinarea copiilor având un rol important în apărarea vieții și a sănătății acestora.

Biserica susține programele publice de vaccinare care urmăresc scopuri terapeutice. Efectele secundare menționate în prospectele medicamentelor, inclusiv vaccinuri, pot genera ezitări şi rezerve ale unor părinți față de administrarea acestor medicamente propriilor copii. Aceste ezitări sunt fireşti şi trebuie adresate şi discutate în detaliu cu personalul medical, cel mai în măsură să ofere sfaturi competente şi recomandări părinţilor.

De aceea, părinții copiilor trebuie să primească asigurări din partea autorităților competente și a companiilor farmaceutice asupra faptului că vaccinurile provin din surse sigure și că sunt stabilite responsabilitățile producătorilor și ale autorităților publice pentru erorile medicale și efectele secundare ale vaccinurilor, în cazul în care acestea apar.

Este în beneficiul copiilor şi al familiilor din România să existe o informare precisă, detaliată şi transparentă cu privire la toate activităţile cuprinse în procesul de vaccinare. Cunoaşterea normelor de siguranţă şi de calitate care sunt respectate în fabricarea, transportarea şi administrarea vaccinurilor va convinge pe mai mulţi părinţi să ia decizia vaccinării copiilor. <detalii>

Comisia etico-juridică a Patriarhiei Române

 

 • Comunicat de presă

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 85 de ani de via ț ă a Părintelui Profesor Academician Mircea Păcurariu:

PĂRINTELE MIRCEA PĂCURARIU

Un mare dar pentru Biserica noastră

La aniversarea a 85 de ani de via ț ă , Părintele Profesor Academician Mircea Păcurariu este perceput spiritual ca un mare dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română, tocmai pentru că sfin ț ia sa a înmul ț it darurile primite de la Dumnezeu şi le-a pus în slujba Bisericii, fiind astăzi o vie şi intensă con ș tiin ț ă de slujire eclesială, un specialist de renume în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, un promotor erudit şi pasionat al spiritualită ț ii ortodoxe în ţară şi în contactele cu istorici şi teologi din străinătate. <continuare format pdf>

 

 • Cum să ne pregătim de Praznicul Adormirii Maicii Domnului – 15 August

Sfânta Biserică Ortodoxă a rânduit în fiecare an, înainte de slăvitul praznic al Adormirii Maicii Domnului, 2 săptămâni de post și rugăciune spre a mulțumi cu evlavie, credință și recunoștință pentru toate darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră prin ocrotirea, mijlocirea și rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august și se încheie în ajunul sărbătorii, adică în 14 august. Când Praznicul Adormirii cade miercuri sau vineri, atunci este post cu dezlegare la pește și vin inclusiv în ziua Praznicului.

Cunoscând evlavia credincioșilor Bisericii noastre Ortodoxe față de Maica Domnului, dar și râvna sfântă a Părinților slujitori ai sfintelor altare, precum și a monahilor mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, îndemnăm ca în toate cele 14 zile ale Postului Adormirii, la ceas de seară, să fie săvârșită slujba Paraclisului Maicii Domnului.

De asemenea, îndemnăm preoții să pregătească credincioșii și, mai ales tinerii, în vederea pelerinajului care se face conform tradiției la sfintele noastre mănăstiri, pentru a încununa postul și rugăciunea cu darurile și binecuvântările primite de la Maica Domnului ca răspuns la dragostea, evlavia și cinstirea pe care i-o aducem ca fii adevărați ai iubirii Sale de mamă.

Rugăm pe Maica Domnului să ne dăruiască mult spor și ajutor sfânt în lucrarea noastră duhovnicească spre a culege rod bogat.

† IUSTIN

Episcopul și Părintele preoților, monahilor şi credincioşilor
din Episcopia Maramureșului și Sătmarului

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PLĂTEȘTE TAXE ŞI IMPOZITE

În urma reapariției în spațiul public a insinuării că Biserica Ortodoxă Română nu plătește impozite către stat și a discuției referitoare la o nouă formulă de impozitare a cultelor religioase din România, Patriarhia Română face următoarele necesare precizări:

- orice răspândire în spațiul public a informației (false) că Biserica nu plătește impozite este nocivă și denaturează grav dezbaterea publică asupra relației dintre stat și cultele religioase;

- cultele religioase au un statut fiscal similar cu al ONG-urilor, partidelor politice, sindicatelor, universităților etc., adică fondurile care circulă în interiorul organizației sunt menite să consolideze organizația și să înlesnească buna ei funcționare, în beneficiul societății în mijlocul căreia aceasta activează. Astfel, statul înțelege să faciliteze cetățenilor exercitarea libertății religioase, la fel cum, de exemplu, neimpozitând donațiile și contribuțiile membrilor partidelor politice, statul înlesnește exercitarea drepturilor și opiniilor politice, sau, în cazul sindicatelor, exercitarea drepturilor sociale;

- la fel ca toate cele 18 culte religioase din Romania, Biserica Ortodoxă Română nu beneficiază de privilegii fiscale, ci de facilități fiscale, ca expresie a regimului democratic în care cetățenii sunt încurajați și sprijiniți să-și exercite drepturile și libertățile, între care libertatea religioasă este unul dintre cele fundamentale. Niciun stat democratic nu exercită o presiune fiscală inutilă pe organizațiile societății civile, tocmai pentru că acestea își împlinesc vocația și misiunea fără intermedierea statului;

- singurele venituri ale cultelor religioase din Romania (și din spațiul Uniunii Europene) care sunt scutite de impozitare sunt cele provenite din vânzarea obiectelor de cult și contribuții (nu taxe) pentru nunți, botezuri și alte servicii religioase, care nu sunt activități comerciale. Pentru aceste contribuții se emit și trebuie să se emită chitanțe. Fondurile provenite din aceste surse, menite să sprijine autofinanțarea, rămân exclusiv în circuitul intern și sunt reinvestite în întreținerea și repararea lăcașurilor de cult, precum și în numeroasele activități cu caracter social-filantropic. În acest moment, Biserica Ortodoxă Română este instituția cu cea mai mare și intensă activitate filantropică din Romania.

- Biserica Ortodoxă Română plătește impozit pe clădiri și terenuri aflate în folosință, pe salariile angajaților (personal clerical și neclerical), precum și pe orice venit obținut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcționate către opere social-filantropice, religioase, educaționale și culturale. Toate contractele comerciale/economice încheiate de Biserică cu terți sunt supuse impozitării, dacă surplusul de bani nu este direcționat către repararea și întreținerea lăcașurilor de cult sau către opere de natura celor menționate;

- Biserica Ortodoxă Romană, ca și celelalte culte religioase, este impozitată de către stat și beneficiază de anumite facilități fiscale, exact ca orice altă organizație a societății civile, inclusiv pentru efortul și capacitatea cultelor religioase de a integra peste 99,8% din populația rezidentă a României;

- astăzi, independent de numărul și dimensiunea proprietăților confiscate de stat de-a lungul timpului, începând cu regimul lui Alexandru Ioan Cuza și culminând cu regimul comunist, tema retrocedărilor are de-a face cu reconstituirea dreptului fundamental la proprietate și nu trebuie pusă în balanță cu aceea a facilităților fiscale. Biserica merită menținerea unui statut fiscal similar cu acela al altor organizații ale societății civile (bazat pe facilități fiscale, nu privilegii), indiferent dacă i se retrocedează toate proprietățile confiscate sau nu se întâmplă acest lucru;

- Biserica Ortodoxă Română este formată în mod organic din mai multe mitropolii, care s-au întemeiat cu mult înainte de anul 1863, când a fost emisă Legea secularizării averilor mănăstirești. Mitropolia Ţării Româneşti şi cea a Moldovei au luat naştere în secolul al XIV-lea, în acelaşi timp cu întemeierea acestor două state medievale româneşti. Dobândirea autocefaliei BOR (1885) și ridicarea sa la rangul de Patriarhie (1925) arată limpede că Biserica Ortodoxă Română exista, nu că nu exista ca instituție anterior anului 1863. Așadar, bunurile sale confiscate prin Legea secularizării averilor mănăstirești îi aparțineau deja de secole. <format pdf>

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • Creştinii ortodocşi din Remetea Chioarului şi Remecioara ajută copiii asistaţi din Baia Mare

  Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul ales al Maramureşului şi Sătmarului, credincioşii din parohiile Remetea Chioarului şi Remecioara, Protopopiatul Chioar, preoţi parohi Alin Coman şi Ioan Gheorghe Krauciuc, au pus mână de la mână pentru a ajuta copiii din casele de tip familial din Baia Mare şi Protoieria Chioarului.

  Corul parohiei a susţinut şi un scurt concert de colinde pentru copiii asistaţi.

  Asemenea acţiuni filantropice, ca cea desfăşurată în acest decembrie, vor continua nu numai în apropierea marilor sărbători creştineşti, Naşterea Mântuitorului şi Învierea, ci şi peparcursul anului, au afirmat preoţii şi credincioşii din cele două parohii.

 
 • ASCOR a distribuit cadouri familiilor sărace

  Peste 150 de pachete cu cadouri pentru sărbătoarea Naşterea Domnului au distribuit tinerii din Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR), Filiala Baia Mare, în aceste zile premergătoare marii sărbători a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pachetele au fost binecuvântate de preotul Florin Vele, inspector în Sectorul social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, coordonat de pr. dr. Bogdan Gavra, consilier eparhial.

  Distribuite adulţilor şi copiilor din centrele de plasament din Baia Mare, aparţinătoare de Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aceste pachete au adus bucurie pe faţa tuturor celor care le-au primit.

  Studenţii s-au deplasat la domiciliul destinatarilor pentru a le înmâna pachetele şi a le ura La mulţi ani. Foto.

 
 • Colinde pentru jandarmii maramureşeni

  O altă acţiune importantă din această perioadă a postului Naşterii Domnului a organizat duminică, 18 decembrie 2016, Sectorul social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, coordonat de pr. dr. Bogdan Gavra şi pr. inspector Florin Vele, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, preot slujitor Daniel Achim, care a avut loc după Sfânta Liturghie săvârşită în biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” de la Unitatea Militară din Baia Mare.

  Este vorba de un concert de colinde susţinut de elevii Şcolii „Avram Iancu” din Baia Mare, instruiţi de profesorul de religie, şi Grupul de colindători ai satului Chiuzbaia, sat care păstrează aproape nealterate comorile social-culturale şi religioase legate de sărbătoarea Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, deşi se află la doar câţiva kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ, Baia Mare.

  Cum este şi firesc, colindătorii, care i-au încântat pe jandarmi, au fost răsplătiţi cum se cuvine de către un Moş Crăciun darnic şi generos. Foto.

 

 

 • Parohia Boiu Mare şi Episcopia Maramureşului şi Sătmarului vine în sprijinul copiilor asistaţi din Baia Mare. Foto.

  Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul, credincioşii Parohiei Boiu Mare, Protopopiatul Chioar, paroh preot Ioan Bârle, au desfăşurat, în acest post al Naşterii Domnului, în colaborare cu Sectorul Social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, consilier pr. dr. Bogdan Gavra, inspector pr. Florin Vele, o amplă acţiune filantropică ai cărei destinatari au fost copiii din casele de tip familial din Baia Mare.

  Credincioşii au adunat ulei, făină, zahăr, cartofi, diferite conserve pentru iarnă şi le-au transportat caselor de tip familial din Baia Mare, aparţinătoare de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, cu care să-şi îmbelşugheze masa de sărbătorile Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi să formeze chiar şi o rezervă de hrană pentru zilele grele ale acestei ierni pe care o parcurgem. Ei au declarat că aşa de pline nu le-au fost cămările de la înfiinţare până acuma. Acţiunea s-a desfăşurat azi, miercuri, 14 decembrie 2016.

  Preoţii participanţi la acţiune au binecuvântat alimentele şi pe tineri, pentru ca bucuria zilei să fie deplină.

 • Sectorul social-filantropic şi Parohiile Ortodoxe din Săliştea de Sus ajută casele de tip familial. Foto.

  Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin Sigheteanul, Sectorul social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, director pr. dr. Bogdan Gavra, pr. inspector Florin Vele, desfăşoară o intensă activitate de ajutorare a copiilor asistaţi din centrele şi casele de tip familial. În aceste activităţi, Sectorul social-filantropic colaborează rodnic cu parohii din protopopiatele Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, care se implică în colectarea de alimente pentru aceşti năpăstuiţi ai sorţii.

  O asemenea activitate s-a desfăşurat cu Parohiile nr. 1 şi nr. 2 din Săliştea de Sus, Protopopiatul Vişeu, protoiereu pr. Mihai Chira, parohi pr. Gavriş Vancea şi pr. Nicolae Pintea, care au adunat diferite alimente donate de credincioşi, pentru a fi duse destinatarilor. Câţiva credincioşi s-au oferit să ajute la transportul, încărcarea şi descărcarea alimentelor, între care zahăr, orez, ulei, saci cu cartofi, brânză etc.

  Beneficiarii acţiunii de ajutorare de marţi, 13 decembrie 2016, au fost casele de tip familial din Vişeu de Sus şi Sighetu Marmaţiei, Centrul maternal şi Centrul de primire în regim de urgenţă din cadrul Direc ț iei Generale de Asistenţă Socială şi Protec ț ia Copilului Maramureş.

  Asemenea acţiuni desfăşurate în Postul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos sunt făcute pentru a aduce mai multă bucurie celor pentru care cuvântul mamă şi tată nu se rosteşte aproape deloc.

 • Cadouri pentru copiii din Centrul de urgenţă. Foto.

  Postul Naşterii Domnului a însemnat prilej de bucurii şi pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă din Baia Mare al Direcţiei Generale de Asistenţă şi de Protecţie a Copilului de pe lângă Consiliul Judeţean Maramureş. La ei s-au oprit preoţii din Sectorul Social-Filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, consilier eparhial pr. dr. Bogdan Gavra, pr. inspector Florin Vele, care azi, 12 decembrie 2016, le-a înmânat cadouri cu dulciuri, iar pentru bucătăria Centrului au fost donate alimente de strictă necesitate, adunate de credincioşii din Parohia Săpâia, Protopopiatul Chioar. Acţiunea credincioşilor din Săpâia a fost coordonată de preotul paroh Marian Bilţ. O acţiune a bucuriei, în acest post al bucuriei şi cadourilor.

 

 • Ajutoare pentru copii asistaţi. Foto.

  Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul, Sectorul social-filantropic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, consilier pr. dr. Bogdan Gavra, inspector pr. Florin Vele, a fost alături de copiii din casele de tip familial de pe strada Griviţei nr. 37 şi 44 din Baia Mare, luni, 5 decembrie 2016, în ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Copiii din cele două case au primit cadouri specifice lor, dar şi alte daruri.

  Un grup de tineri colindători din Parohia Dumbrăviţa, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, împreună cu preotul lor, Bogdan Ciocotişan, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Baia Mare, din care au făcut parte şi colindătorii, au oferit copiilor colinde tradiţionale din zona Chioarului, dulciuri şi cadouri cu alimente.

  Acţiunea a avut menirea să aducă o rază de lumină şi bucurie în sufletele copiilor de la cele două case de tip familial şi să le ureze sărbători fericite.

 • Conferințele preoțești – sesiunea de primăvară

În ședința permanenței Eparhiale, din data de 11 aprilie 2016, s-a hotărât ca sesiunea de primăvară a Conferințelor preoțești să se desfășoare după următoarea programare:

 • Marți 17 mai 2016 – PS Iustin Sigheteanul prezidează Conferința preoțească de primăvara cu preoții din protopopiatele Satu Mare, Carei si Oas la Mănăstirea Scarisoara, Protopopiatul Carei.
 • Joi 19 mai 2016 – PS Iustin Sigheteanul prezidează Conferința preoțească de primăvara cu preoții din Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar la Parohia   Inaltarea Domnului   din Targu Lapus, Protopopiatul Lapus.
 • Luni 23 mai 2016 PS  Iustin Sigheteanul prezidează Conferninta preoțească de primăvara cu preoții din Protopopiatele Sighet și Vișeu la parohia Petrova, Protopopiatul Viseu.

Referatul conferinței va fi întocmit de sectorul teologic-educațional și va aborda un subiect legat de catehizarea tineretului și activitățile educaționale desfășurate pe cuprinsul Eparhiei noastre.

De asemenea, vă mai comunicăm și faptul că fiecare conferință va fi precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii de la ora 8, urmata de slujba Te-Deumului.

Sectorul cultural și comunicații media

 

Tinerii ortodocși la

„Întâlnirile din inima Maramureșului”

<format pdf>

Întâlnirile cu program educativ; unde s-au dezbătut diverse teme cu conținut cultural, artistic, ecologist, sportiv, patriotic și religios au fost prezentate într-un mod interactiv și nonformal de profesorii, colaboratorii voluntari, activități care s-au desfășurat în spațiile gazdei acestui eveniment: „Cabana Brazi 2” iar rugăciunile au fost săvârșite în biserica schitului „Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana Soarelui.

Premille „Sf. Ierarh Antin Ivireanul” acordate de către Episcopia Maramureșului și Sătmarului, oferite și susținute financiar de P.S. Iustin Sigheteanul, s-au materializat într-o tabără denumită: „Întâlnirile din inima Maramureșului”, tabără care s-a desfășurat în perioada 5 – 7 iulie 2016, activități desfășurate în cadrul general al „anului omagial al educației tinerilor ortodocși” în Patriarhia Română.

Tabăra a debutat în data de 5 iulie 2016 cu întâlnirea tinerilor la Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare de unde au plecat spre stațiunea Poiana Soarelui-Izvoare, cadru în care s-au bucurat și de prezența „ierarhului tinerilor”, așa cum este numit PS Părinte Iustin Sigheteanul.

Beneficiarii acestei tabere au fost cei 43 de copii și tineri, cu vârstele între 10 - 17 ani, din județele Maramureș și Satu Mare; reprezentanți ai portofoliilor participante la concursul național catehetic „Biserica și Școala din Sufletul meu” - etapa eparhială, elevi ai seminarului Teologic „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, participanți la olimpiada națională de discipline teologice - Neamț 2016, elevi din județul Maramureș, participanți la olimpiada națională de religie – Timișoara 2016, elevi ai Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, participanți la olimpiada națională de discipline teologice – Neamț 2016 și la alte olimpiade, elevi din jud. Satu Mare, participanți la olimpiada națională de religie – Timișoara 2016.

Făcând o analiză a modului în care tinerii își petrec timpul liber, se constată că foarte mulți dintre aceștia nu au o preocupare consecventă pentru ieșirile în natură și adesea nu găsesc cadru de a petrece simplu dar agreabil, o perioadă de timp într-o tabără organizată.

Pornind de la modul contemporan de „socializare” a tinerilor, pe diferite rețele de socializare în mediul virtual, online sau în alte locuri inadecvate - dăunătoare dezvoltării spirituale a acestora, considerăm că este necesar să venim cu alternative pentru petrecerea timpului liber și a unei părți din vacanța de vară, context în care să fie prezentate și conștientizate urmările nefaste posibile, așa cum au fost prezentate și de reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi „Pintea Viteazul” din Maramureș.

Participarea la un program educativ precum „Întâlnirile din Inima Maramureșului” poate contribui la formarea personală a copiilor și a tinerilor, conțientizând moștenirea culturală națională și dezvoltând sentimente de prețuire față de frumusețile naturale, culturale și bogățiile țării. Foto.


Sector Teologic - Educațional și pentru activități cu tineretul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Pr. Cons. Milan Bălan

Pr. Insp. Gavril Vasile Băban

 

Micul Biciclist Creștin <format pdf>

 • ediția a III-a -

A doua zi de Rusalii , luni, 20 iunie 2016, când se prăznuiește Sfânta Treime, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare găzduiește un eveniment pentru copilași: „Micul Biciclist Creștin” – ediția a III-a.

Evenimentul începe la ora 14:00 și este organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin Sigheteanul de către voluntarii și colaboratorii A.T.O.C.E.M. – (Asociația Tinerilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene).

Manifestarea se desfăşoară în curtea catedralei și se adresează copiilor cu vârsta până în 12 ani cu scopul de a promova mersul pe bicicletă ca parte a unui stil de viață sănătos.

Cei care doresc să participe se pot înscrie pe tabelele care se găsesc la pangarul (magazinul) catedralei episcopale „Sfânta Treime”, pe adresa de mail: tineriicatedralei@yahoo.com sau prin mesaj la nr. de tel. 0763 654 983 până sâmbătă, 18 iunie 2016

Participanții la cele trei categorii vor avea ocazia să își facă prieteni noi, să se bucure de clipe frumoase petrecute în curtea bisericii, să facă desene pe asfalt și să se bucure de alte surprize plăcute din partea organizatorilor și a invitaților.

Vă așteptăm cu drag!

Date de contact:

Tel. 0765 654 983

Președinte ATOCEM:

Pr. Gavril Vasile Băban

 

Lămurire pentru credincioşi, preoţi şi monahi,

urmare a discuţiilor legate de

”crucea masonică – crucea lui Baphomet”

 

Sfânta Cruce,

indiferent de formele de reprezentare

nu poate fi asociată

decât cu Patimile Domnului

Iisus Hristos !

Crucea este simbolul de căpătâi al creştinismului, reprezentând patima, moartea şi învierea Domnului. Indentificată dintru început ca fiind „semnul Fiului Omului“ (Matei 24, 30), crucea arată calea urmării lui Hristos. Toţi martirii au ochii aţintiţi asupra Domnului Iisus, Care „a suferit Crucea“, mărturisind că nu există experienţă a împărăţiei Lui Dumnezeu fără Cruce. Pentru Sfântul Ignatie, Biserica îşi are rădăcina în lemnul crucii, creştinii fiind ramurile ei. Crucea a fost asimilată „copacului cosmic“, în calitatea ei de simbol al „centrului lumii“, iar acest lucru, ne spune Mircea Eliade, este demonstraţia faptului că "imaginea Centrului" se impunea în mod natural spiritului creştin. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că toate creaturile, prin însăşi finalitatea existenţei lor, „se cer după Cruce“. . <continuare format pdf>

Sectorul Educţional al Episcopiei Ortodoxe Române

a Maramureşului şi Sătmarului

Baia Mare, 14 aprilie 2016

 

Adaos pentru facebook, film :

https://www.youtube.com/watch?v=Datzf8S7oQQ

 • Comunicat de presă

Credincioșii și preoții din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, urmăresc cu empatie și solidaritate evoluția cazurilor Bodnariu si Nan din Norvegia. Ne întristează profund faptul că cele două familii sunt și acum lipsite de bucuria prezenței copiilor. Grija pentru om, grija pentru drepturile copiilor și legislația în această privință nu trebuie să piardă din vederea dragostea familială care nu poate fi înlocuită de niciun sistem de protecție și îngrijire. În cultura creștină româneacă icoana Maicii Domnului care Îl ține în brațe pe Pruncul Iisus cu dragoste sfântă, reprezintă și imaginea pilduitoare a dragostei materne. <continuare format pdf>

 

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

Comunicat de presă  

Urmare scrisorii apărute în presă, sub titlul: ”BOR se comportă mai rău decât fostul PCR!”, alcătuită de preotul Andreica Grigore, fost protopop de Vișeu, vă comunicăm următoarele: Astăzi 18 februarie 2016, Părintele Andreica Grigore a fost invitat la reședința eparhială din Baia Mare pentru a da explicații atât în fața Preasfințitului Iustin Sighteanul cât și în fața întregii Permanențe Eparhiale. Prea Cucernicia Sa nu a negat faptul că el este autorul acestei scrisori, însă a mărturisit că era întocmită în vederea unor discuții în cadrul unei viitoare conferințe preoțești din Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, fără a avea intenția ca ea să apară în presă, justificând apariția ei ca fiind acțiunea unei alte persoane care avea și ea această scrisoare. Pentru imaginea nefavorabilă adusă Bisericii, Pr. Andreica Grigore și-a recunoscut vina și și-a cerut iertare pentru greșeala făcută. În consecință, s-a hotărât să-i fie dat un avertisment din partea conducerii Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, cu mențiunea că o eventuală recidivă va fi sancționată disciplinar potrivit Statutului de organizare al Bisericii Ortodoxe Române.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

A apărut monografia Protopopiatului Lăpuş

Lăudabilă iniţiativa Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului de a începe editarea monografiilor protopopiatelor. La sfârşitul anului trecut a văzut lumina tiparului Monografia-album dedicată celor 40 de mănăstiri şi schituri din Eparhie, iar acum, de câteva zile, a apărut prima Monografie-album din Episcopie, cea a Protopopiatului Lăpuş.

Este o lucrare din ciclul realizat „la propunerea Părintelui Patriarh Daniel şi cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, în „Anul Omagial al Misiunii Parohiei şi Mănăstirii Azi” şi „Anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al Marilor Păstori de Suflete de la Eparhii”, în care „se cuvine să mulţumim Preafericirii Sale , care are o abordare dinamică şi globală a lucrării Bisericii în societate şi, prin această hotărâre, ne-a oferit prilejul să adunăm datele şi imaginile necesare în vederea publicării Istoriei Parohiilor Ortodoxe Româneşti din Patriarhia Română, care ne-au fost de mult folos în editarea celor 8 monografii ale protopopiatelor şi parohiilor din eparhia noastră”, scrie în Cuvântul înainte PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, iniţiatorul şi coordonatorul monografiilor. Aşadar, lucrarea face parte dintr-o serie monumentală, care va cuprinde monografiile celor peste 200 de protopopiate din ţară ale Patriarhiei Române, un document care va rămâne peste veacuri a ceea ce a însemnat Ortodoxia în Istoria Neamului Românesc, ca religie a dreptei credinţe, perioada de referinţă a începutului mileniului trei.

Iar ÎPS Arhiepiscop Justinian, Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, subliniază că „întocmirea monografiilor parohiilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, însoţite de grăitoare imagini, reprezintă o ofrandă, un dar pe care îl aducem lui Dumnezeu, acum, la împlinirea celor douăzeci şi cinci de ani de la reactivarea sfintei noastre eparhii. Episcopia Maramureşului şi Sătmarului este o străveche episcopie ortodoxă, cu un trecut deosebit de important pentru poporul român din această parte de ţară românească.”

Monografia album are peste 300 de pagini, peste 450 de fotografii color, tipărite pe o hârtie de foarte bună calitate, şi prezintă, în ordine alfabetică, istoricul fiecărei localităţi şi a celor peste 60 de parohii şi filii în parte, lista preoţilor slujitori de-a lungul anilor, personalităţile importante care s-au născut în arealul parohiei, monumentele istorice bisericeşti, activităţi catehetice, filantropice şi sociale. Monografia prezintă şi istoricul Protopopiatului Lăpuş, de la înfiinţare până în prezent.

De remarcat că, pentru realizarea acestei lucrări, au fost cercetate arhivele din diferite locuri, scrierile şi referinţele despre localitate şi parohii, încât, pentru cei interesaţi, monografia devine un instrument de lucru obligatoriu pentru viitoarele lucrări ştiinţifice din varii domenii de activitate. Ea este o mărturie a existenţei Ortodoxiei pe aceste meleaguri din timpuri imemorabile, care se confundă, indubitabil, cu istoria ancestrală a poporului român.

 

 • Hristos Împărtășit Copiilor - 2015

  Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu

  În cadrul manifestărilor organizate cu prilejul „Anului Omagial al misiunii parohiei și al mănăstirii azi”și aAnului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur” se înscrie și Concursul de miniproiecte duhovnicești „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” organizat de Patriarhia Română prin Sectorul Teologic-Educaţional cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 9715/31.10.2014) în perioada 15 decembrie 2014 – 21 mai 2015.

  Concursul se derulează prin Biroul pentru catehizarea tineretului al Episcopiei noastre iar responsabil de implementarea și coordonarea acestuia este Pr. Insp. Gavril Vasile Băban.

  Toate informaţiile referitoare la derularea concursului se găsesc în Conceptul Concursului „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” pe care il puteti vizualiza pe site-ul: http://episcopiammsm.ro/Teologic-educational/Catehizare.

  Pr. Gavril Vasile Băban  

  Inspector eparhial

 • Comunicat de presă Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului a aflat cu durere, de dramele prin care trec mai multe familii stabilite în Norvegia, originare din România, în special cazurile familiilor Botnariu și Nan. Familia Nan este originară din comuna Şieu, judeţul Maramureş, iar statul norvegian a despărţit-o de cei doi copii încă din luna octombrie 2015. <continuare>
 • COMUNICAT
  • Comitetul pentru iniţiativă cetățenească a Coaliţiei pentru Familie  priveşte cu îngrijorare situaţia critică în care se află mai multe  familii de cetăţeni români din Norvegia, din cauza separării forțate a  copiilor de părinții lor, în urma deciziei autorităților norvegiene. <format pdf>
 •  COMUNICAT

  Din partea sectorului administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, vă facem cunoscut că: examenul pentru ocuparea de parohii s-a amânat pentru data de marţi, 16 februarie 2016. Este vorba de examenul pentru următoarele posturi din: Parohia Ortodoxă Română BOGDAN VODĂ – postul de preot paroh; Parohiai Ortodoxă Română BOTIZA – postul de preot paroh, ambele din Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, precum și postul de preot paroh din Parohia Ortodoxă Română Homorodu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Carei. Concursul va avea loc în data de marți, 16 februarie 2016, la Sala de Consiliu a Centrului Eparhial, începând cu orele 8,30. <format pdf>

  Consilier administrativ

  Pr. Pop Ioan

 • Comunicat de presa 

  Urmare situației create de un grup de pelerini în Grecia, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului face următoarele precizări:

  • Preoții Popa Daniel – de la Parohia Aliceni, Oros Emanuel – de la Parohia Mesteacăn și Borhidan Marius – de la Spitalul din Negrești Oaș, toți din Protopopiatul Ortodox Oaș, au plecat în pelerinaj fără a avea binecuvântarea ierarhului;
  • Ținând cont și de relatările din presă, cei trei preoți au fost suspendați de la slujire până la clarificarea situației, în ședința Consiliului Eparhial, ținută astăzi 08 octombrie 2015, urmând a se lua următoarele decizii, în ceea ce-i privește pe cei trei preoți, în funcție și de hotărârea autorităților din Grecia.

  Biroul de presă

  al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

 • Sesiunea de toamna a Conferintelor preotesti .
 • Referatul conferintei va fi intocmit de Parintele Protopop Mihai Chira si este intitulat "Educatia crestina in conceptia Sfantului Ioan Gura de Aur". Fiecare conferinta va fi precedata de savarsirea Sfineti Liturghii de catre parintii protopopi si un sobor de preoti, incepand cu ora 8,00. <continuare>
 • In vederea uniformizarii randuielii si a programului liturgic, Consiliul Eparhial a hotarat ca in mediul urban sa fie respectat urmatorul program <continuare>

Cooperarea dintre Familie, Scoala si Biserica în educatie

 • La începutul noului an scolar, adresam elevilor, parintilor si cadrelor didactice parintesti binecuvântari si gânduri de încurajare pentru o noua activitate.

  Întrucât bazele educatiei se pun în familie, este esential ca parintii, bunicii si rudele elevilor sa constientizeze rolul major pe care îl au în formarea personalitatii acestora si mai precis în formarea caracterelor, în promovarea valorilor perene sau permanente si în protejarea copiilor de anturajele nocive si de unele influente negative ale internetului.

  Daca bazele educatiei se pun în familie, scoala are rolul de a continua actul educativ, atât prin oferirea unui bagaj informational riguros, cât mai ales prin formarea personalitatii depline a elevului, dornic sa participe la viaţa comunitatii prin calitati reale si spirit creator, deoarece informarea, fara o formare spirituala a omului, nu dezvolta persoana ca fiinta comunionala şi relationala. Asadar, educatia integrala, în adevaratul sens al cuvântului, presupune şi o formare în spiritul comuniunii, inclusiv constientizarea apartenentei la o comunitate de oameni meniti sa se dezvolte, sa lucreze si sa progreseze împreuna în demnitate şi creativitate.

  Respectul de sine si respectul fata de ceilalti reprezinta valori fara de care o societate nu se poate dezvolta în mod armonios . Parintii si profesorii trebuie sa valorifice talantii fiecarui copil, sa îl învete ca este capabil si valoros ca persoana unica si irepetabila creata dupa chipul lui Dumnezeu. Fiecare elev trebuie încurajat sa îsi puna în valoare darul sau unic primit de la Dumnezeu, dar si sa respecte darurile sau talentele celor din jurul sau. De asemenea, buna cuviinta şi respectul fata de parintii care l-au crescut si fata de educatori, învatatori şi profesori trebuie cultivate, nu ca o obligatie, ci ca pe o lumina a sufletului frumos, ca o recunoştinţa faţa de cei care îsi dedica întreaga viata cresterii, educarii si formarii copiilor şi tinerilor.

  continuare <format pdf >

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului scolar 2015-2016

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (16 august 2015). <format pdf>

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 februarie 2009, în luna august a fiecărui an, în prima duminică după marele praznic al Adormirii Maicii Domnului (15 august), există o zi dedicată tuturor românilor migran ț i . Cu această ocazie dorim să adresăm cuvinte de preţuire ș i de încurajare pentru rom â nii pleca ț i din Ț ar ă , î n diverse părţi ale lumii.

În anul mântuirii 2015, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept ,,Anul omagial al misiunii parohiei ș i m ă n ă stirii azi ”, precum ș i ,,Anul comemorativ al Sf â ntului Ioan Gur ă de Aur ș i al marilor păstori de suflete din eparhii ”, este foarte necesar să reflectăm asupra rolului Bisericii de a fi misionară ș i mărturisitoare, în lumea de azi marcată de criză spirituală, morală şi economică, de violenţă şi migraţie.

Misiunea Bisericii noastre în diaspora este deosebit de importantă, deoarece românii migran ț i trăiesc cu speran ț a într-un viitor mai prosper, dar ș i cu dorul de locurile natale, de Ţară. De multe ori, mediul în care ei lucrează printre străini nu le insuflă un sentiment de pace ș i mul ț umire sufleteasc ă, dar se reg ă sesc î n parohiile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora. Aici, bucuria regăsirii ș i tr ă irii credin ț ei str ă mo ș e ș ti, a spiritualit ă ț ii ș i a identită ț ii româneşti, a întăririi în comuniunea dătătoare de putere, mângâiere ș i n ă dejde în Dumnezeu, se împlete ș te cu nostalgia locurilor natale, cu sentimentul de dor arzător după cei dragi, resim ț it atât de puternic printre străini. Această stare de dor, asumată în mod existen ț ial, favorizeaz ă c ă utarea originii ș i a identit ă ț ii profunde.

În contextul provocărilor actuale este nevoie de discernământ ș i de mult ă r ă bdare, dar mai ales de mult ă rug ă ciune pentru ca Dumnezeu s ă ne lumineze ș i s ă ne întărească în credinţă, speranţă şi iubire frăţească .

Biserica vine în întâmpinarea tuturor românilor, dar în special a celor migran ț i, î n ț eleg â ndu-le greut ă ț ile cu care se confruntă, sprijinindu-i, încurajându-i ș i sus ț in â ndu-i prin rugăciunile ei permanente ș i prin activit ă ț ile ei concrete pastorale, social-filantropice şi culturale . Astfel, prin î nfiin ț area parohiilor din diaspora, prin ierarhii ș i preo ț ii care slujesc cu multă dăruire de sine comunită ț ile de rom â ni, prin programele liturgice adaptate contextului, prin promovarea valorilor autentice ale Ortodoxiei ș i ale poporului rom â n, prin organizarea evenimentelor religioase, sociale, culturale ș i catehetice, prin cultivarea ș i transmiterea tradi ț iilor, dar ș i a limbii rom â ne, Biserica Ortodox ă Rom â n ă se str ă duie ș te s ă vin ă î n î nt â mpinarea problemelor majore ale românilor migran ț i. În acest sens, astăzi , în afara graniţelor României există 13 eparhii ortodoxe române în care slujesc 935 de clerici, în 844 de parohii şi filii şi 28 de mânăstiri şi schituri .

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm ș i-i încurajăm pe to ț i credincio ș ii ortodoc ș i rom â ni din afara grani ț elor s ă cultive legătura cu slujitorii Bisericii noastre, să le solicite ajutorul ș i pov ă ț uirea, s ă se spovedească ș i s ă se î mp ă rt ă ș easc ă cu Sfânta Euharistie, participând la via ț a liturgic ă a parohiilor româneşti ș i tr ă ind î n bucuria comuniunii frăţeşti cu ceilal ț i rom â ni, î mp ă rt ă ș ind experien ț ele comune ș i ajut â ndu-se reciproc. În deosebi, ne adresăm p ă rin ț ilor români pleca ț i la muncă în străinătate, îndemnându-i s ă păstreze unitatea familiei ș i s ă r ă m â n ă în permanent contact cu fiii ș i cu fiicele lor ș i cu cei răma ș i în ț ar ă , pentru ca distanţele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora faţă de alţii.

În acest an, Duminica migranţilor rom â ni coincide cu pr ă znuirea Sfin ț ilor Martiri Br â ncoveni (16 august). Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu reprezintă un simbol al demnită ț ii rom â ne ș ti , iar exemplul s ă u constituie o lumină peste timp care ne cheamă pe toţi, indiferent de locul unde ne aflăm, să mărturisim prin via ț a şi faptele noastre dragostea de Hristos, de Biserică ș i de Neam . Sfinţii Martiri Brâncoveni ne îndeamnă să fim martori şi misionari ai lui Hristos Cel răstignit ș i î nviat, î n continuitate de duh cu înainta ș ii no ș tri care au fost ctitori de biserici şi de cultură şi care s-au jertfit pentru credin ț ă ș i popor, apărând valori eterne într-o lume schimbătoare şi adesea ostilă credinţei creştine.

Cu prilejul Duminicii migranţilor români, adresăm calde felicitări tuturor românilor care, cu demnitate ș i stăruinţă, contribuie la păstrarea, cultivarea şi promovarea spiritualită ț ii ș i identit ă ț ii rom â ne ș ti. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i binecuvinteze pe to ț i românii aflaţi printre străini, dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a fi iubitori de Biserică şi de Neam!

Cu deosebită preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În atenția preoților și monahilor

Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

     Suntem în binecuvântatul post al Adormirii Maicii Domnului, prilej de cercetare interioară a fiecăruia dintre noi, cercetare ce este bine a fi completată prin post, rugăciune și fapte bune.
     Potrivit bunei rânduieli, în această perioadă de post se săvârșește în fiecare biserică din parohii și din mănăstiri slujba Paraclisului Maicii Domnului, slujbă la care îi îndemnăm pe cât mai mulți credincioși să participe, mai cu seamă în aceste zile când este nevoie de mai multă nevoință sufletească, dar și de mai multă rugăciune pentru ca Dumnezeu să reverse ploaia atât de necesară vieții noastre.
     De aceea, preoții și monahii sunt rugați, ca alături de credincioși, la sfârșitul Paraclisului, să facă rugăciuni către Dumnezeu și Maica Domnuluica să trimită ploaie peste toată țara noastră, greu încercată de temperaturi ridicate și secetă prelungită.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului

 •   Comunicat de presă

        

  Postul Adormirii Maicii Domnului

  • Cu voia lui Dumnezeu ne apropiem de binecuvântatul post al praznicului ”Adormirii Maicii Domnului”. Acest post înseamna mai mult decât a limita postul la înfrânarea de la mâncare. Postul este necesar si folositor pentru înfrânarea pacatului. De aceea, trebuie sa aducem postul nostru ca o jertfa lui Dumnezeu, sa întarim rugaciunea, sa biruim patimile, sa ne împacam cu cei cu care ne-au suparat, sa ne abtinem de la rautate, sa-i vizitam pe cei în suferinta, sa slujim lui Dumnezeu cugetând la El, citind si împartasindu-ne.
   Acestea sunt armele care lovesc raul si faptele care aduc milostivirea lui Dumnezeu. Biserica noastra strabuna ne-a învatat dintotdeauna aceste adevaruri mântuitoare si ne pune la dispozitie rânduielile sale, care au fost tinute cu sfintenie de înaintasii nostri dreptmaritori.
   Îndemnul nostru este sa nu uitam de aceste îndatoriri folositoare pentru suflet si sa ne pregatim duhovniceste prin participarea noastra a tuturor, cler si credinciosi, în fiecare seara în toate bisericile din Eparhia noastra, la Paraclisul Maicii Domnului, sa sporim trairea autentic crestina, iar de marele praznic al ”Adormirii Maicii Domnului” sa ne îndreptam gândurile si pasii spre sfintele noastre manastiri pentru a arata si a dovedi cuvenita preacinstire Maicii Domnului, Maica noastra a tuturor.

  Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 •   Comunicat de presă

          Inaugurarea Centrului misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi

     Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va inaugura marţi, 7 iulie 2015, Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud.
  Evenimentul, la care sunt așteptați să participe ierarhi din Mitropolia Clujului, consilieri eparhiali, preoți și protopopi din Arhiepiscopie, precum şi reprezentanți ai autorităților locale și județene, va începe marţi, 7 iulie 2015, de la ora 17.00 cu săvârşirea slujbei de sfințire de către un sobor de arhierei şi preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. După slujba de sfinţire, va fi inaugurată biblioteca „Sfântul Ioan Iacob”,  care va funcționa în cadrul centrului ca filială a Bibliotecii județene „George Coșbuc” din Bistriţa şi va fi lansat un volum dedicat memoriei Părintelui Profesor Ioan Bunea, patronul spiritual al acestui aşezământ.
     Demarate în vara anului 2012, lucrările la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângoerz Băi au fost susţinute permanent de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, construcţia finalizându-se în numai 3 ani.    Clădirea Centrului de tineret de la Sângeorz-Băi este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu o capacitate de 70  locuri de cazare, o bibliotecă, o sală multifuncțională, săli de mese și cabinet medical, toate completate de spații de recreere, terenuri de sport și zone de relaxare.
        Finalizarea lucrărilor, într-un timp atât de scurt a fost posibilă cu spirjinul financiar oferit de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, dar şi prin donaţiile preoţilor şi ale credincioşilor din întreaga Arhiepiscopie, care au înţeles importanţa unui astfel de proiect pentru misiunea Bisericii cu tinerii.  
        Situat într-un ambient geografic deosebit, Centrul îşi propune să le ofere tinerilor un climat sănătos în care aceştia să se recreeze, să-şi clădească un orizont spiritual solid şi o viaţă mai bună, pentru a putea dărui bunătate comunităţii în care trăiesc. Aici vor fi organizate tabere, activități diverse pentru tineri, sesiuni de comunicări, conferinţe sau training-uri.


     Biroul de presă al Arhiepiscopiei

     Pr. Bogdan Ivanov     
 • Comunicat de presă  

      Urmare propunerii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a hotărât ca praznicul Înălţării Domnului să fie declarat ca zi de cinstire şi pomenire a tuturor eroilor Neamului nostru românesc. Această rânduială se va săvârşi şi anul acesta, la data de 21 mai 2015, când în toate bisericile parohiale şi mănăstireşti se vor trage clopotele la ora 12, iar după săvârşirea Sfintei Liturghii se va săvârşi şi slujba de Parastas pentru pomenirea eroilor români, morţi pe toate câmpurile de luptă pentru întregirea şi demnitatea poporului român.

 • Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Programul Conferinţelor preotesti

  Sesiunea de primavara 2015  

  • Urmare hotararii luate in sedinta Permanentei Eparhiale s-au stabilit ca date de desfasurare ale Conferintelor preotesti, dupa cum urmeaza:

  1. Luni 27 aprilie 2015 - Protopopiatele Baia Mare, Lăpus si Chioar in Catedrala Episcopala “Sf. Treime” din Baia Mare

  2. Marti 28 aprilie 2015 - Protopopiatele Satu Mare, Carei si Oas in municipiul Satu Mare

  3. Joi 30 aprilie 2015 - Protopopiatele Sighet si Viseu in municipiul Sighetu Marmatiei

  Referatul conferintei va fi intocmit de catre PC Pr. Dr. Florin Stan – Protopop de Lapus - si este intitulat “Misiunea parohiei si manastirii azi”

  Fiecare conferinta va fi precedata de savarsirea Sfintei Liturghii de catre Preasfintitul Iustin Sigheteanul, incepand cu ora 8, la care pot sluji parintii protopopi, stareti si preoti, iar dupa Sfanta Liturghie si slujba de Te-Deum vor incepe lucrarile conferintelor.

  Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Comunicat de presă - Sfânta Lumină

  • Datorita sprijinului domnului ing. Mircea Letiu, membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Sfânta Lumina, luata de pe Sfântul Mormânt de la Ierusalim, va ajunge pentru a şasea oara si în Eparhia noastra.
   Sfânta Lumina va fi adusa de o delegatie eparhiala,   sâmbata 11 aprilie 2015, în jurul orei 22,30 , pe Aeroportul din Baia Mare, cu o escală la Cluj Napoca, având destinaţia finală Aeroportul din Satu Mare.
   Preasfintia Sa Dr. Iustin Sigheteanul va aştepta Sfânta Lumina la Catedrala Episcopala „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde va savârsi Slujba Învierii, începând cu ora 24, slujba ce va fi urmata de Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie.
   Protopopii, preotii si monahii o vor primi la Aeroport sau la Catedrala Episcopala, pentru a o putea oferi credinciosilor care vor participa la Slujba Învierii, ce va fi savârsita în bisericile si manastirile din judetul Maramures.

  Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

„Donează sânge! Salvează o viaţă!”

Foto. 

 • Campania „Donează sânge! Salvează o viaţă!”, desfășurată la nivelul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului are ca partener Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș.

Această campanie este inspirată de acțiunile similare desfășurate în întreaga Patriarhie Ortodoxă Română, iar în eparhia noastră este susținută și promovată de Preasfinția Sa Iustin Sigheteanul. Îi încurajăm, așadar, pe care credincioşii din Eparhia Maramureșului și Sătmarului să contribuie la promovarea vieții și să doneze sânge.

În Biserica Ortodoxă Română, Comisia de Bioetică responsabilă cu reglementarea principiilor moralei creștine și aplicarea lor în viața actuală face următoarele specificații cu privire la Donarea de organe și, implicit, la Donarea de sânge: prin “transplantul de țesuturi și/sau de organe se înțelege acea activitate medicală complexă care, în scop terapeutic, înlocuiește țesuturi și/sau organe umane compromise morfologic și funcțional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sănatoase”.

Donarea de sânge trebuie să aibă la temelie iubirea creștină a celui ce dăruiește și împlinirea acesteia în iubirea celui care primește. Cu alte cuvinte: să respecte demnitatea persoanei (donator, receptor, medic), să aibă scop terapeutic, să fie în folosul aproapelui, să respecte viața și chiar moartea persoanei umane, să respecte drepturile omului și dimensiunea duhovnicească a existenței umane, să nu fie determinată de oportunisme politice sau economice, de curiozități medicale, la moda în lumea noastră secularizată.

Actul de donare are ca principiu de bază iubirea creștină față de aproapele și jertfelnicia; donarea nu poate să fie obiectul unor tranzacții, situație în care acele bonuri valorice primite nu sunt considerate ca o retribuție pentru cantitatea de sânge donată, ci o agapă creștină care să contribuie la o refacere mai grabnică a donatorului, un gest benevol și de respect din partea centrului de recoltare a sângelui către donatorul care a contribuit la salvarea vieții unui semen.

Donatorul face în acest fel un gest asemănător cu cel al martirilor pentru cei aflați în suferință și, astfel, îi ajută să beneficieze de mai mult timp pentru pocăinţă şi dobândirea desăvârșirii.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să studiați afișul și informațiile utile de pe materialele de promovare.

 

Pr. Gavril Vasile Băban

Aprobat de Sfantul Sinod in sesiunea 15-17 iunie 2004 .

Statutul actual al Religiei în învatamântul public este conform cu legislatia româneasca si se afla în multe tari ale Uniunii Europene

 • În contextul dezbaterii parlamentare a initiativei legislative a domnului deputat Remus Cernea pentru modificarea articolului 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 prin înlocuirea disciplinei Religie cu disciplina Etica si cultura civica în învatamântul primar, gimnazial, liceal si profesional, ca parte a trunchiului comun si acordarea de calificative la disciplina Religie, Patriarhia Româna a solicitat Senatului României respingerea acestei propuneri legislative din urmatoarele motive:
  1. Prezenta disciplinei Religie în învatamântul preuniversitar românesc este în conformitate cu: prevederile art. 32, alin. (7) din Constitutia României (Statul asigura libertatea învatamântului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. În scolile de stat, învatamântul religios este organizat si garantat prin lege); prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor(În învatamântul de stat si particular, predarea Religiei este asigurata prin lege cultelor recunoscute); prevederile art. 18, alin. (1) dinLegea educatiei nationale nr. 1/2011 (Planurile-cadru ale învatamântului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii).
  2. Sistemul national de învatamânt nu prevede posibilitatea existentei disciplinelor cu statut facultativ. Religia este disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Potrivit legislatiei în vigoare, este obligatorie prezenta Religiei printre celelalte discipline din schema orara, dar nu este obligatorie participarea elevilor la ora de Religie. Un exemplu similar la o alta disciplina din trunchiul comun: pentru neparticiparea elevului la orele de educatie fizica este necesara scutirea medicala.
  3. În contextul legislativ european, în mai multe tari ale Uniunii Europene este asumata o perspectiva similara cu cea precizata în legislatia româneasca (disciplina obligatorie, predata confesional, cu posibilitatea de a nu participa, la solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor): Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Malta.
  4. Disciplina Religie propune, nu impune valori spirituale si morale ce stau la baza culturii europene si nationale, valori la care elevii trebuie sa aiba acces în mod liber si care au un rol formativ deosebit, demonstrat si de studiile sociologice în domeniu. Valorile acestea sunt diferite de cele propuse în cadrul orelor de Etica si cultura civica.
  6. În prezent, disciplina Educatie civica/Cultura civica face parte din planurile-cadru ale învatamântului primar/gimnazial, din aria curriculara „Om si societate”.
  7. Evaluarea face parte din specificul oricarei materii scolare si este, asadar, necesara si la ora de Religie. Lipsa evaluarii elevilor la ora de Religie sau gasirea unor solutii de evaluare alternative la nota poate constitui o depreciere a statutului acesteia ca disciplina scolara. Nota functioneaza ca un stimulent al învatarii atât în sens pozitiv („învat ca sa iau o nota mare”), cât si negativ („daca nu mi se pun note, de ce sa mai învat?”). Corelat cu acest rol de motivare, nota este apreciata de elevi si profesori ca un barometru al efortului elevilor. Efortul depus de elevi în acumularea de cunostinte si în formarea de atitudini si conduite moral-religioase se cere rasplatit si valorizat.
  Precizam ca decizia Curtii Constitutionale a României, din ziua de 12 noiembrie 2014, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9, alin. (2), teza întâi din Legea învatamântului nr. 84/1995 si ale art. 18, alin. (2), teza întâi din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, nu are nicio legatura cu propunerea domnului deputat Remus Cernea (asa cum în mod tendentios au sugerat unele institutii media) si nu afecteaza prevederile legale pentru respingerea initiativei legislative mentionate.

Biroul de Presa al Patriarhiei Române
 • Cluj-Napoca, 13 Noiembrie 2014

  Comunicat de presa <format pdf>

  •O mare nedreptate facuta educatiei copiilor si tinerilor

  Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului îsi exprima îngrijorarea fata de campaniile tot mai agresive la care sunt supusi copii si tinerii care învata în scolile din tara noastra, prin faptul ca în numele unei asa zise libertati de gândire si de constiinta si a unei promovari a tolerantei si a drepturilor fiintei umane, reprezentanti ai societatii civile [sic] cer tot mai insistent eliminarea obligativitatii predarii religiei în scolile publice.
  În acest context, recenta hotarâre a Curtii Constitutionale de a solicita acordul scris al parintilor ca elevii sa participe la orele de religie, cu toate consecintele de rigoare, reprezinta un regres fata de actuala Lege a Învatamântului, care prevede în articolul 18 (1) ca „Planurile-cadru ale învatamântului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun”. Acest act este o mare nedreptate facuta tocmai copiilor si tinerilor care sunt beneficiarii orei de religie, prin faptul ca arunca în derizoriu si relativ preocuparea fata de educatia lor morala. Privita simbolic o asemenea decizie împieteaza libertatea câstigata prin jertfa tinerilor din revolutia din Decembrie 1989 si a carei semn vizibil în spatiul public este ora de religie.
  Se stie ca scolile noastre sunt agresate tot mai mult de tentatia tutunului, a alcoolului, a drogurilor, a sexualitatii premature, a vulgaritatii de limbaj si a devierilor de comportament si ca singurele autoritati capabile sa le stravileasca sunt familia, scoala si Biserica. În acest context religiei îi revine rolul principal de a-i învata pe copii si pe tineri binele, sa fie toleranti si sa aiba discernamânt, oferindu-le repere fara de care acestia risca sa se sufoce în fata acestor asalturi ale raului.
  Sinodul Mitropolitan se declara surprins nu atât de solicitarile acestor neprieteni ai orei de religie, cât mai ales de usurinta cu care o institutie fundamentala a statului precum Curtea Constitutionala a României s-a grabit sa declare articolele care prevad ca religia este disciplina scolara obligatorie, parte a trunchiului comun, ca fiind neconstitutionale si discriminatorii. Aceeasi lege aflata în vigoare stipuleaza foarte clar ca elevul, cu acordul parintilor, e liber sa-si aleaga pentru studiu religia si confesiunea si, mai mult, e liber sa nu frecventeze ora de religie. Unde e constrângerea? Unde sunt reclamatiile elevilor sau ale parintilor?
  De aceea, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Satmarului face un apel catre toate institutiile abilitate ale statului, catre parinti, catre elevi, si catre toti factorii activi implicati în educatia copiilor si tinerilor, sa apare statutul orei de religie ca disciplina obligatorie de studiu, care nu este o achizitie a istoriei sau un bun al Bisericii, ci un dat constitutiv al conditiei umane si temeiul oricarei morale adevarate.

  Membrii Sinodului Mitropolitan al
  Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului
  Pentru conformitate,
  Biroul de presa al Mitropoliei Clujului
  Pr. Bogdan Ivanov

 • In sedinta Consiliului Eparhial din data de 10.09.2014 s-a hotarat ca sesiunea de toamna a Conferintelor preotesti sa se desfasoare conform urmatoarei programari: <detalii format pdf> <Comunicat>

 • EDUCATIA – LUMINA PENTRU VIATA
  Fiecare început de an scolar reprezinta deopotriva un moment de bucurie si de emotie pentru copii, mai ales pentru cei din clasa zero, dar si de intensificare a responsabilitatii parintilor si profesorilor privind întelegerea valorii educatiei ca lumina pentru viata.
  În dezvoltarea unei educatii autentice pentru viata este esentiala cultivarea unei legaturi statornice si a unei cooperari rodnice între Biserica, familie si scoala, precum si valorificarea contributiilor specifice acestora. În contextul actual, marcat de tendinte ideologice individualiste si secularizante care erodeaza valorile consacrate ale familiei traditionale, este cu atât mai necesara aceasta conlucrare benefica între institutii fundamentale. Mai precis, în societatea de consum din zilele noastre, marcata tot mai mult de o mentalitate care orienteaza copiii, adolescentii si tinerii spre senzationalul artificial si profitul material, este esentiala cultivarea unei educatii credibile axata pe luminile calauzitoare ale vietii, atât la nivel personal, cât si la nivel comunitar. Aceste lumini sunt: credinta în Dumnezeu si valoarea unica si eterna a persoanei umane, creata dupa chipul lui Dumnezeu - Izvorul vietii vesnice, iubirea generoasa a omului ca baza a comuniunii umane în familie si în societate, cultivarea creativitatii pentru îmbogatirea tezaurului peren al umanitatii si cultivarea responsabilitatii pentru natura ca dar al lui Dumnezeu oferit generatiilor umane prezente si viitoare.<detalii>

Reuniunea Tinerilor Ortodocsi – marturisire a bucuriilor credintei
Mesajul Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Reuniunea Tinerilor Ortodocsi, Baia Mare, 03-06 septembrie 2014:

Binecuvântam si apreciem organizarea Reuniunii Tinerilor Ortodocsi, un eveniment deosebit de comuniune si bucurie crestina, dar si de marturisire a propriei identitati eclesiale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a apreciat si aprobat aceasta initiativa pe care si-a asumat-o Episcopia Maramuresului si Satmarului în parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare.

Prima Reuniune Nationala a Tinerilor Ortodocsi – cu reprezentanti din toate eparhiile din tara si din diaspora, dar si tineri din Bisericile Ortodoxe surori – poate constitui un moment semnificativ de împartasire reciproca a bucuriilor credintei crestine ortodoxe traite de tineri azi, în pofida multor probleme. Pentru societatea actuala, marcata de pronuntate tendinte ale fenomenului secularizarii, ca pierdere a reperelor sacre ale existentei, este foarte necesara marturisirea valorilor credintei izvorâte din experienta de viata a Bisericii. Totodata, Reuniunea Nationala a Tinerilor Ortodocsi este un eveniment misionar care reflecta dorinta acestora de a cauta si de a împartasi bucuriile credintei în Domnul Hristos, prin rugaciune comuna, dialog, cunoastere reciproca, prietenie si vocatie misionara.

Reuniuni asemanatoare se organizeaza peste tot în lume, dar este pentru prima data când tinerii ortodocsi din România participa la o reuniune de foarte mare amploare. În acest an, evenimentul se afla sub lumina Anului Omagial Euharistic si al comemorarii Sfintilor Martiri Brâncoveni - care sunt icoane sfinte ale iubirii jertfelnice pentru credinta si neam. De aceea, dorim ca participarea tinerilor ortodocsi la acest eveniment sa fie pusa sub ocrotirea Sfintilor Martiri Brâncoveni.

De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxa Româna, în mod constant, a contribuit la mentinerea unitatii si identitatii poporului român, mai ales în vremuri de încercari. În prezent, când poporul român are cea mai mare diaspora din istoria lui, Biserica Ortodoxa Româna se bucura când este ajutata de tinerii ei în eforturile de promovare a vietii crestine a comunitatilor românesti, de cultivare a valorilor spiritualitatii si traditiei culturale românesti.

Pentru dumneavoastra, tineri din România si din diaspora româna, modelele de formare si de buna vietuire crestina sunt în primul rând Hristos si Sfintii Lui, care au marturisit si au trait deplin credinta Bisericii în viata lor si au reusit sa învinga, prin întelepciunea si smerenia lor, patimile egoiste, greutatile vietii si propriile lor neputinte. Având nadejde în ajutorul lui Hristos si al Sfintilor Lui, va întâmpinam, dragi tineri, cu îndemnul de a spori mereu în credinta si în fapte bune, cultivând iubirea de Dumnezeu si de aproapele, în orice vreme si în orice loc.

Dorim tuturor organizatorilor si participantilor la aceasta mare Reuniune a Tinerilor Ortodocsi ani multi si fericiti, cu sanatate si mântuire, pace si bucurie, sporind mereu în fapte bune, spre slava lui Dumnezeu si binele poporului!

Cu parinteasca dragoste în Hristos, binecuvântare si multa pretuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comunicat de presa
 • Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului a avut bucuria de a organiza în Baia Mare, împreuna cu Primaria Municipiului Baia Mare si cu sprijinul nemijlocit al domnului primar Catalin Chereches, Reuniunea Nationala a Tinerilor Ortodocsi din Patriarhia Româna, cu participare internationala, eveniment la care au participat aproximativ 3500 de tineri si care a generat o frumoasa impresie atât tinerilor participanti cât si locuitorilor orasului nostru.
  Daca aceasta actiune se poate declara ca reusita, atunci suntem datori sa-i evidentiem pe toti aceia care si-au adus contributia la aceasta reusita, întelegându-se ca prin mentionarea lor se aduce si cuvântul nostru de multumire pentru implicarea si aportul adus la organizarea si buna desfasurare a acestei reuniuni.
  Cuvântul nostru de multumire se adreseaza atât unor institutii, asociatii si conducatorilor lor, cât si unor personalitati din lumea academica si culturala.
  Aici amintim pe : Domnul primar Catalin Chereches si Primaria Baia Mare, Consiliul Judetean Maramures, Prefectura Judetului Maramures, Universal Alloy Corporation Europe – Dumbravita, Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, Muzeul de Etnografie si Arta Populara Maramures, Muzeul de Istorie Maramures, Muzeul de Arta Maramures, Muzeul de Mineralogie Maramures, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Maramures, Politia Municipiului Baia Mare, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Maramures, Polita Locala Baia Mare, Directia Sanitar Veterinara Maramures, Societatea Comerciala URBIS, Ansamblul National ”Transilvania”, Societatea Comerciala ”ART TRADITION SRL”, Hotel Carpati, Crucea Rosie Maramures, SC DaMar SRL – Baia Mare, SC ROMDIL Baia Mare, Catering Hotea – Recea, SC RACIDO PROD COM SRL Baia Mare, SC NC TODEA SNC, BURATINO SRL, SC LACUL ALBASTRU SRL, SC STADION SRL; SC LIANA SRL, ASCOR Baia Mare, Asociatia Tinerilor Ortodocsi ai Catedralei Episcopale Maramuresene (ATOCEM), Asociatia Tinerilor Ortodocsi ai Protopopiatului Baia Mare (ATOP BM), ASSOC Baia Mare, Domnul Prof. Dr Teodor Ardelean, Domnul Dr. Ioan Marchis, actorul Dan Puric, artistii Paula Seling, Marius Ciprian Pop, Florentina si Petre Giurgi, Dinu Iancu Salajanu, Nicolae Pitis, Grigore Lese, Maria Casandra Hausi si grupul ”Brio Sonores”.
  Un cuvânt de multumire si de apreciere se cuvine sa-l transmitem partenerilor mass media : Televiziunea Nationala (TVR 3), Trinitas TV, e.maramures, Gazeta de Maramures, Graiul Maramuresului, Informatia Zilei de Maramures, Glasul Maramuresului, Televiziunea TL+, ZiarMM.ro, precum si Mitropoliei Ortodoxe a Clujului, Maramuresului si Salajului, Eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române, tuturor Parohiilor si preotilor din Baia Mare si împrejurimi implicati în organizarea reuniunii, familiilor care au gazduit tineri participanti, profesorilor si voluntarilor implicati în derularea proiectului.
  Pentru toti acestia aducem multumire lui Dumnezeu, rugându-L sa-i aiba în purtarea Sa de grija spre folos sufletesc si la alte împliniri frumoase.

  Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Mesajul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Duminicii migrantilor crestini. Mesajul Preafericirii Sale va fi citit duminica 17 august 2014 in toate bisericile parohiale si manastirile din cuprinsul Eparhiei Maramuresului si Satmarului. <format pdf>

 

 • Comunicat de presa

  Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia! –
  campanie umanitara initiata de Patriarhia Româna
  si Televiziunea Româna

  În urma inundatiilor ultimelor zile din sudul tarii, Patriarhia Româna si Televiziunea Româna initiaza campania umanitara Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia! cu scopul ajutorarii celor afectati de revarsarea apelor.
  Patriarhia Româna îndeamna ierarhii si preotii de la parohii si manastiri, mai ales din partea de sud a tarii, ca în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului (1-14 august 2014), unind rugaciunea cu fapta buna, sa organizeze la centrele eparhiale, protoierii, parohii si manastiri colecte constând în produse neperisabile (ulei, zahar, faina, orez, conserve), apa plata si minerala, produse de igiena, paturi etc. <detalii>

 • În conformitate cu Hotarârea Consiliului Local nr. 234 / 2013 prin care, la sugestia si cu binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Satmarului, s-a stabilit Sarbatoarea „Pogorârii Sfântului Duh” (Rusaliile) – Zilele Municipiului Baia Mare.
  În acest cadru de sarbatoare, Episcopia noastra organizeaza, în parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare, un ansamblu de manifestari printre care si „PROCESIUNEA DE RUSALII”.

  <detalii> <completare>

 

 

 • Comunicat de presa


  Joi, 29 mai 2014, la sarbatoarea Înaltarii Domnului, dupa Sfânta Liturghie, vor fi oficiate, slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, manastirile, cimitirele, troitele si monumentele acestora din tara si strainatate. La orele 12.00, clopotele tuturor locasurilor de cult ortodoxe vor fi trase în semn de recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinta si tara. <detalii>

 

 • Atitudinea Bisericii Ortodoxe Romane fata de alegerile europarlamentare. Comunicat.

- Hotarârea Sfântului Sinod în perspectiva alegerilor europarlamentare din 25 mai 2014 -

Întrunit în sedinta de lucru, la Resedinta patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel în ziua de 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în special îndemnul pastoral privind alegerile europarlamentare din 25 mai 2014 si reitereaza hotarârea de neutralitate politica în conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina). Aceste canoane interzic arhiereului, preotului, diaconului si monahului sa faca politica partinica, sa fie membru al unui partid politic, sa participe la campanii electorale, sa candideze si sa ocupe functii în administratia publica.

Neutra din punct de vedere politic, dar nu indiferenta fata de problemele societatii românesti, Biserica Ortodoxa Româna va continua sa se implice în politica generala a tarii, contribuind – prin mijloace specifice – la apararea credintei în Dumnezeu, a libertatii, democratiei, independentei, integritatii, prosperitatii spirituale si materiale a Tarii si poporului român, respingând orice forma de ideologie atee, precum si orice forma de extremism.

În perspectiva alegerilor europarlamentare din România din ziua de 25 mai 2014, Biserica Ortodoxa Româna recomanda clerului si credinciosilor ortodocsi ca, în calitate de cetateni europeni, sa participe la alegerile europarlamentare si sa sustina pe acei candidati care fac dovada ca pot apara si promova valorile crestine, în special familia traditionala, viata si demnitatea umana.

BIROUL DE PRESA AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 

 • Comunicat de presa


  In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 234/2013 prin care, la sugestia si cu
  binecuvantarea Episcopiei noastre s-a stabilit Ziua "Pogorarii Sfintului Duh" (Rusaliile)
  -Ziua Orasului Baia Mare -
  Episcopia noastra organizeaza un ansamblu de manifestari intre care si
  ,,PROCESIUNEA DE RUSALII" in data de 8 iunie 2014,
  moment care presupune si implicarea dumneavoastra.
  <detalii>

  Biroul de presa
  al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 

 • Comunicat de presa


  Urmare emisiunii, din data de 23.04.2014, difuzata de postul de televiziune TL+ (Canal 7), moderata de domnul Romeo Dobocan si avandu-l ca invitat pe domnul Romeo Rosianu, pentru corecta informare a cetatenilor municipiului Baia Mare si din imprejurimi, Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului va comunica urmatoarele:
  Avand in vedere faptul ca municipiul Baia Mare a fost binecuvantat cu primari crestini, care au dorit sa vina mereu in sprijinul activitatilor social-cultural-religioase ale eparhiei noastre, si in acest an domnul Catalin Chereches, continuând o frumoasa traditie a Primariei Baia Mare, a sprijinit unele parohii de pe raza municipiului cu pâine si vin. Mentionam ca aceste bunuri au fost date direct parohiilor si nu a fost o actiune coordonata de Episcopie, iar la aceste parohii au fost si alte persoane fizice care au donat pâine si vin pentru a se sfinti „Pastile” si apoi sa fie oferite credinciosilor.
  Pe raza Episcopiei functioneaza un numar de 18 asociatii caritativ-filantropice, coordonate de catre preoti, din care 7 ofera servicii pe raza municipiului Baia Mare. Numarul persoanelor spijinite in anul 2013 a fost de 61.843. Au fost oferite peste 74.000 portii de mancare calda in cele 4 cantine care functioneaza, din care una in Baia Mare. Un numar de 15.500 de copii au primit pachete cu ocazia sarbatorilor mari. Un numar de 14 persoane au primit ajutoare financiare de urgenta, pentru a putea suporta costurile necesare cu unele interventii medicale. In fiecare an se organizeaza, cu sprijinul Episcopiei, o tabara de pictura la Desesti, unde participa copii din casele de tip familial.
  In concluzie pe raza municipiului Baia Mare se ofera servicii sociale pentru copii in 2 centre de zi, masa calda intr-o cantina, adapost pentru persoanele fara locuinta intr-un centru rezidential, cat si cursuri de calificare/recalificare pentru 320 persoane, din care 39 trebuie angajate.
  In perioada care urmeaza avem in vedere infiintarea unui centru pentru varstnici, care in momentul de fata se afla in etapa de proiectare, cat si a unei crese sociale.
  Considerand ca activitatea social-caritativa nu este deloc neglijata în Episcopia noastra, va dorim tot binele pentru ca majoritatea oamenilor sa nu mai aiba nevoie de vreun ajutor social!
  Hristos a inviat!

  Biroul de presa
  al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Comunicat de presa

  Datorita sprijinului domnului ing. Mircea Letiu, membru în Adunarea Nationala Bisericeasca din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Sfânta Lumina, luata de pe Sfântul Mormânt de la Ierusalim, va ajunge pentru a cincea oara si în Eparhia noastra.
  Sfânta Lumina va fi adusa de o delegatie eparhiala, sâmbata 19 apriliei, în jurul orei 22,30 , pe Aeroportul din Baia Mare.
  Preasfintia Sa Dr. Iustin Sigheteanul va prelua Sfânta Lumina de la Aeroport, iar apoi o va aduce la Catedrala Episcopala „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde va savârsi Slujba Învierii, începând cu ora 24, slujba ce va fi urmata de Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie.
  Protopopii, preotii si monahii o vor primi la Aeroport sau la Catedrala Episcopala, pentru a o putea oferi credinciosilor care vor participa la Slujba Învierii, ce va fi savârsita în bisericile si manastirile din judetul Maramures.

  Biroul de presa
  al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Comunicat de presa

  Urmare unor sesizari primite la Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului, va facem cunoscut faptul ca monahiile Eufrasia Bularca si Irina Matei, foste vietuitoare la Manastirea “”Sf. Ap. Andrei” Berinta, Protopopiatul Lapus, au cerut binecuvântare pentru a pleca din Eparhia noastra, binecuvântare pe care au primit-o, începând cu data de 1 iulie 2013.
  Prin urmare, maicile mai sus amintite nu mai fac parte din cinul monahal al Episcopiei noastre, astfel ca nu se mai justifica prezenta lor în jurisdictia noastra eparhiala. Cu atât mai mult, este regretabil ca dânsele, în loc sa se stabileasca la o alta manastire dintr-o alta eparhie, locuiesc pe la casele credinciosilor din judetul Maramures si solicita diferite ajutoare de la diversi oameni.
  Este bine de stiut ca o astfel vietuire, pe la casele oamenilor, nu este conforma cu statutul unui monah si va sfatuim sa nu va lasati influentati de acestea, întrucât ajutoarele pe care le solicita nu sunt pentru vreo manastire, ci pentru interesul lor personal.

  Biroul de presa
  al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

  • În ziua de 12 februarie 2014, la Palatul Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc sedinta anuala de lucru a Adunarii Nationale Bisericesti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale. <continuare format pdf>
  • La Catedrala Patriarhala din Bucuresti, Sfânta Liturghie a fost oficiata joi, 13 februarie 2014, de Preasfintitul Parinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, înconjurat de un sobor de preoti si diaconi. În Sala Sinodala din Resedinta patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc prima sedinta de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acest an. <continuare format pdf>

  Comunicat de presa

  • Sambata, 25 ianuarie 2014, la Catedrala Episcopala „Sf. Treime” din Baia Mare, sub presedintia I.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira, a avut loc sedinta Adunarii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Satmarului.
   De la ora 8,00 s-a savârsit Sfânta Liturghie, de catre P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, urmata de slujba de Te-Deum.
   Dupa întrunirea membrilor Adunarii Eparhiale pe comisii, începând cu ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile anuale ale Adunarii Eparhiale, în plen <continuare> Foto,

  Biroul de presa
  al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului


 • Proclamarea anului euharistic si al Sfintilor Martiri Brâncoveni
  Dupa savârsirea Sfintei Liturghii si a slujbei de Te Deum, la 1 ianuarie 2014, în Catedrala Patriarhala, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a proclamat în mod oficial Anul 2014 ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii si al Sfintei Împartasanii) si Anul comemorativ al Sfintilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Româna.
  <continuare format pdf> Foto.

Preluat de pe AGENTIA DE STIRI BASILICA

 • Si bisericile sunt spitale
  În legatura cu anuntul intitulat “Vrem spitale, nu catedrale!” al Asociatiei Secular Umaniste din România (ASUR) postat pe o retea de socializare pentru o campanie publica împotriva sprijinului acordat Cultelor de catre Stat si preluat de cotidienele Evenimentul Zilei si Adevarul în editiile electronice din 28 decembrie 2013 reaminitim:
  1. Sprijinul de la bugetul de stat pentru cultele religioase din România este constitutional si legal, fiind consecinta confiscarii proprietatilor bisericesti prin legea secularizarii din anul 1863 si de catre regimul comunist din România dupa anul 1948. În România, conform Constitutiei si Legii Cultelor nr. 489/2006, Cultele sunt autonome fa?a de Stat si beneficiaza de sprijin de la bugetul de Stat pentru activitatea lor spirituala, sociala, educationala si culturala în favoarea societatii românesti. <continuare format pdf>

Preluat de pe AGENTIA DE STIRI BASILICA

Biroul de Presa al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Satmarului


Biroul de Presa al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Satmarului


 • Diploma 1 Se acorda pentru activitate deosebita sub aspect pastoral-misionar, pastrarea traditiei si a spiritualitatii ortodoxe romanesti
  Diploma 2 Se acorda pentru activitate deosebita din punct de vedere administrativ-gospodaresc
  Diploma 3 Se acorda donatorilor, binefacatorilor si ostenitorilor
  Diploma 4 Se acorda clericilor care au toate celelalte distinctii, pentru activitate deosebita
  Diploma 5 Se acorda pentru activitate catehetica si teologica-educationala
 • format pdf diplomele 1,2,3,4 - diploma 5
22 de ani de la reînfiintarea
Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului

 • Un moment deosebit din viata bisericeasca, pentru credinciosii maramureseni si satmareni, s-a aratat în urma cu 22 de ani, când li s-au oferit sansa si binecuvântarea de a avea în mijlocul lor prezenta permanenta a unui episcop numai al lor, ca sa le fie parinte si povatuitor pe calea mântuirii.
  Reînfiintarea Eparhiei Maramuresului si Satmarului nu a reprezentat altceva decât trezirea radacinilor ei, care sunt adânc înfipte în stravechiul pamânt al dacilor liberi, dupa cum ne arata actul patriarhal de la Constantinopol din anul 1391, când Manastirea Peri devenea stavropighie patriarhala si în care sunt pomeniti ”arhiereii locali” din Maramures
  .
  <continuare format pdf>
 • COMUNICAT DE PRESA
  Având în vedere evenimentele petrecute în data de 29 octombrie 2012 la Parohia Ortodoxa Budesti, Protopopiatul Sighet, judetul Maramures în legatura cu punerea în executare a deciziei civile cu nr. 324/A/2009 a Curtii de Apel Cluj, respectiv predarea bisericii monument istoric cu hramul ,, Sf. Nicolae”-Susani, catre Parohia Greco-Catolica Budesti, urmare pierderii procesului de catre Parohia Ortodoxa Budesti. În cele ce urmeaza, Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului îsi exprima urmatorul punct de vedere:
  Procesele dintre cele doua confesiuni au început în anul 2004 si s-au finalizat în anul 2012, când prin executor judecatoresc, partea greco-catolica a solicitat executarea silita a partii ortodoxe. <continuare format pdf.>