inapoi protopopiat

BATARCI

HRAMUL

“Adormirea Maicii Domnului”

Pr. Paroh Pintea Gheorghe

- iconom stavrofor-

______________________________________________

Parohia Ortodoxă Romană Batarci

  • Data nasterii : 30 aprilie 1954
  • Rangul :Iconom Stavrofor
  • Adresa :Strada Principala Numarul 60, loc. Batarci
  • Telefon :0261837021
  • Biserica cu hramul : Adormirea Maicii Domnului
  • Data construirii :1864
  • Materialul din care este construită biserica : piatra
  • Numărul credinciosilor : 2019

Scurt istoric al parohiei

Satul Bătarci din județul Satu Mareeste situat în partea de nord-vest a României,

aproape de granița cu Ucraina,în prelungirea versanților vestici ai Munților Oașului,de pe care coboară pârâul Bătărcel,care traversează centrul localității și de unde aceasta și-a primit numele.

Bătarciul este centrul de comună ,avand în componența administrativă patru sate:

BĂTARCI, COMLĂUȘA ,TĂMĂȘENI si ȘIRLĂU.

Atestarea documentară a satului datează din 1378,din timpul lui Ludovic Cel Mare.

Din punct de vedere administrativ ,economic și juridic ,Parohia Otodoxă Română Bătarci

aparține de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.Centrul protopopesc se află la Negrești Oaș , județul Satu Mare.

Unitatea de cult dispune de biserică, casă parohială ,bucătărie de vară și anexe gospodărești .În casa parohială ,pe lângă locuința preotului există birou parohial și sală de ședințe pentru consiliul parohial, bibliotecă cu cărți de specialitate și reviste bisericești,registre inventar și arhivă.

Înaintea actualei bierici, satul a avut o biserică din lemn care a ars în 1849 la 1 ianu-arie. Biserica este în formă de corabie ,cu un singur turn, încadrat la bază de două turnulețe mici.

Este construită din lespezi de piatră pe o înălțime în mijlocul satului. Are cinci bolți împodobite cu chipuri de sfinți ,susținute de arcuri puternice și un iconostas din stejar masiv. Construcția bisericii a început la 1865 și a durat 25 de ani.Numele constructorilor nu se cunoaște. Probabil acești iscusiți

Meșteri anonimi erau italieni. La început Sfânta biserică a fost acoperită cu șindrilă,iar în 1924 s-a acoperit cu tablă zincată. Pictura interioară a fost realizată de pictori din Oradea. În 1964 s-a construit un CAFAS mare ,iar la 14 octombrie 1964 biserica a fost târnosită de către P. S. Valerian al Oradiei asistat de părintele consilier Madincea Paul și părintele protopop Ursu Ioan. În 1970 tur-nul bisericii a fost vopsit și înlocuită SF. Cruce de pe turlă .În 1975 s-a zidit o nouă casă parohi- ală .Comunitatea ortodoxă din Bătarci a fost vizitată de P.S. Sa Vasile Coman ,episcop al Oradiei însoțit de secretarul eparhial Ilie Feier la 3 octombrie 1977 când s-a săvârșit slujba vecerniei. Preot paroh fiind la vremea aceea Gheorghe Gherman.În 1982 s-a retencuit biserica în exterior și s-a dat în terasit. O altă vizită arhierească, tot la o vecernie a avut loc la 10 iulie 1983,când pr.Gheorghe Gherman a predat parohia noului preot Gheorghe Pintea. Au fost de față P.S. Vasile Coman, consilierul eparhial pr. Nicolae Mara și protopopul de Satu Mare Ioan Țolescu. Din 1984 lucrările de întreținere și reparație atât la Sf. biserică cât și la casa parohială au fost reluate într-un ritm accelerat pe timpul păstoririi preotului Gheorghe Pintea, după cum urmează:

-anexe gopodărești și împrejmuiri cu garduri la casa parohială în 1984-1985, lucrări interioare și la acoperiș la casa parohială;

-pictarea în tempera gras 1988-1990 de pictorii Răileanu Andrei și Horea Traian Petrescu;

-pictarea iconostasului în 1991 de către pictorul Eremia Profeta;

-pardosirea bisericii cu marmură în 1991;

-vopsirea acoperișului bisericii în 1991 și revopsirea lui în 2004;

-zidirea unui pridvor spațios în fața Sfintei biserici în 1996;

-înlocuirea băncilor din biserică în 1998;

-înlocuirea geamurilor la biserică și casa parohială în anul 2000;

-împrejmuirea curții Sf. biserici cu un gard din fier ,cu temelie de beton în 2003;

-restaurarea picturii în 2010 de către Iulian Petrescu,restaurator;

-îngrădirea cimitirelor;

-retencuirea casei parohiale în exterior și terasitarea ei în 2012;

-în călzire centrală la casa parohială în 2012;

-instalație de climatizare în biserică în 2013;

-instalație pentru încălzire la biserică în 2013;

-reînoirea exteriorului Sf. biserici cu terasit în 2013;

-înlocuirea acoperișului pe Sf. biserică și pridvor cu tablă de aluminiu ăn 2014;

-zidirea unei capele funerare 2016-2017;

-acoperirea pardoselii din biserică cu mochetă;

Strădania și jertfa credincioșilor au fost răsplătite și binecuvântate de Dumnezeu prin P.S.

Sa Iustinian Chira care, la 8 sepembrie 1992 a resfințit biserica.P.S. Sa Iustinian a fost însoțit de

părintele inspector eparhial Marius Lazăr și de protopopul Sătmarului Alexandru Tincu.Atunci pr.

Gheorghe Pintea a fost răsplătit cu distincția de iconom.S-au mai săvîrșit L iturghii arhierești de

P.S. Sa Iustinian Chira în 28 octombrie 1993 și 26 octombrie 1996. La ultima Liturghie arhierească

Preotul Gheorghe Pintea a primit distincția de iconom stavrofor. Apoi în 15 aprilie 2003 vizita pas-

Torală a P.S. Sale Iustin Sigheteanul –Arhiereu vicar avea să ne sporească bucuria sufletească.

Doi ani mai târziu în23 martie 2005,Sfânta Liturghie arhierească a Darurilor mai înainte Sfințite,

săvârșită de P. S. Sa Iustin Sigheteanul înconjurat de părintele protopop de Oaș Mihai Feier și un sobor de preoți,la care cuvântul înălțător de învățătură al P. S. Sale Iustin ne-a adus un colț de cer albastru .

Șirul preoților titulari:

-Pr. Vasile Anderco 1852-1885;

-Pr.Iacob Pop 1885-1918;(În timpul păstoririi lor s-a zidit Sf. biserică)

-Pr. Titus Pop 1918-1942;

-Pr, Emil Pintea 1943 ,suplinitor;

-Pr.Dr.Paul Augustin 1944;

-Pr.Gheorghe Gherman 1945-1983;

-Pr.Gheorghe Pintea 1983, până zi.

 

Batarci la12.10.2019 Pr. paroh Gheorghe Pintea

_______________________________________________________________________________

inapoi protopopiat