CERERE DE OFERTA

SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER  

pentru obiectivul de investitii

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultual din Sighetu Marmatiei cu destinatia "Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul"

 

2 ANEXA 1 - pentrut licitatie caiet <format pdf>

6 Declaratie conflict Ofertant <format pdf>

1 Cerere de oferta <format pdf>

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

<format pdf>

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă invită să participați la atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii de publicitate, marketing si digitizare pentru proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura simplificata achizitia directa conform Ordin MEF. 1284/2016.

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Categoria serviciului: cod CPV 85312320-8 Servicii de publicitate, marketing si digitizare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu data de 12,03,2018.

Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2018ora 12:00

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313

Criteriul de atribuire : cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica

Valoare estimata a contractului de servicii:

Lot 1 servicii de publicitate : 8.333,33 RON fara TVA.

Lot 2 servicii de marketing: 12833,33 RON fara TVA.

Lot 3 servicii de digitizare: 56.250,00 RON fara TVA.

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului , tele fon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: episcopiamaramures@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LANSAREA PROIECTULUI

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

 

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures deruleaza incepand cu data de 29.11.2017 proiectul

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”, finantat prin :

Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, in baza Contractului de finantare incheiat cu

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Organiasmul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 21638613,81 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de maxim 20646870,27 lei, din care 17907999,72 lei contribuţie FEDR şi 2738870,55 lei contribuţie naţională.

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST , Județ : MARAMUREȘ , Localitate de implementare proiect : SIGHETU MARMAȚIEI Adresă : STRADA IULIU MANIU, NUMAR 31. <detalii>