inapoi protopopiat

BATARCI

HRAMUL

“Adormirea Maicii Domnului”

Pr. paroh MAXIM RADU GHEORGHE

- iconom stavrofor-

______________________________________________

Parohia Ortodoxă Romană Batarci

 • Data nasterii : 
 • radu_leonidas@yahoo.com
 • Telefon :0753-608022
 • Biserica cu hramul : Adormirea Maicii Domnului
 • Data construirii :1864
 • Materialul din care este construită biserica : piatra
 • Numărul credinciosilor : 2019

PAROHIA ORTODOXǍ ROMÂNǍ BATARCI

 • Istoricul comunitǎții parohiale

Parohia Ortodoxă Batarci face parte din Protopopiatul Ortodox Oaș. Localitatea, centru de comună, este situată în partea de nord-vest a României, aproape de graniţa cu Ucraina, pe dealurile Oașului, de pe care coboară pârâul Bătărcel, traversând centrul localităţii şi de unde aceasta şi-a primit numele. Limitele administrative sunt: com. Tarna Mare la nord, frontiera cu Ucraina la vest, com. Halmeu la sud/sud-vest şi com. Turţ la est/sud-est. Atestarea documentar ă datează din 1378 și 1405 când apare cu numele ”Batharch” , în timpul lui Ludovic cel Mare care, prin document împărătesc, a instalat pe voievozii Drag şi Ioan în posesiunea moşiilor din Bătarci. Tradiţia veche spune că întemeietor al Bătarciului ar fi Toma Lup din Berbeşti (MM) care, fugind de autorităţile locale, s-a stabilit pe aceste locuri. În secolele XIV – XV pe dealul Cetăţuia, dintre Bătarci si Tămăşeni, exista o cetate fortificată cu ziduri de piatră. În timpul năvălirilor barbare, contele Tamaş şi sătenii din Tămăşeni, refugiaţi în cetate, au opus o dârză rezistenţă. Structura etnică a populaţiei este majoritar românească. Comunitatea are eroi în cele două războaie mondiale (1916-1918, patru eroi: Chiş Grigore, Stan Ioan, Lucuţ Ioan şi Sarca Vasile; în 1940 – 1944, zece eroi : Halbu Ioan, Toma Ioan, Toma Andrei, Mândruţ Grigore, Batin Găvrilă, Mândruţ Iacob, Coste Simion, Flore Simion, Chiş Nichita şi Hanus Nichita).

 • Istoricul bisericii parohiale.

Înaintea actualei biserici, comunitatea a avut o biserică din lemn cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, care a ars la 1 ianuaie 1849. Construcţia a început la 1865 şi a fost finalizată în 1885. Numele constructorilor nu se cunosc; se crede totuși că ar fi fost meșteri italieni care au lucrat și la Comlăușa, sub coordonarea arhitectului italian Quai Giovanni cu domiciliul în Beiuș, despre care cunoaștem că ar fi condus și lucrările de construire a bisericilor din Vetiș și Sătmărel (Protopopiatul Satu Mare). Se spune că meșterii, voind să înşele buna credinţă a enoriaşilor, au aşezat o temelie mai mică, nerespectând contractul, dar epitropul Malancaş Gheorghe a spart temelia mică, obligându-i să facă alta, potrivit înţelegerii avute. La început biserica a fost acoperită cu şindrilă, iar în 1924 s-a acoperit cu tablă zincată. Pictura interioară a fost realizată de pictori din Oradea. În 1964 s-a construit un cafas mare, iar la 14 octombrie 1964 biserica a fost târnosită de către P. S. Valerian al Oradiei, împreună slujitor cu PC Pr. Consilier Eparhial Madincea Paul si PC Pr. Prot. Ursu Ioan. În 1975 s-a zidit casa parohială. Comunitatea ortodoxă din Batarci a fost vizitată de P.S. Vasile Coman, Episcop al Oradiei, însoţit de secretarul eparhial Ilie Feier, la 3 octombrie 1977, când s-a săvârşit slujba vecerniei, preot paroh la vremea aceea fiind Gheorghe Gherman. O altă vizită arhierească, tot la vecernie, a avut loc la 10 iulie 1983, când Pr.Gheorghe Gherman a predat parohia noului preot Gheorghe Pintea, în prezența P.S. Vasile Coman, a PC Pr. Consilier Eparhial Nicolae Mara și a Protopopului de Satu Mare, PC Pr. Ioan Țolescu. În 1982 s-a retencuit biserica în exterior şi s-a dat în terasit. Din 1984 lucrările de întreţinere şi reparaţie au fost reluate într-un ritm accelerat, pe timpul păstoririi preotului Gheorghe Pintea, după cum urmează: pictarea bisericii în tempera între 1988 și 1990 de către pictorii R ăileanu Andrei Și Horia Traian Petrescu; pictarea iconostasului în 1991 de către pictorul Eremia Profeta; pardosirea întregii biserici cu marmura în 1991; vopsirea acoperișului în 1991 și apoi în 2004; zidirea pridvorului în 1996; împrejmuirea curţii bisericii în 2003; restaurarea picturii în 2010 de către Iulian Petrescu. Biserica este construită din piatră, după un plan sală, cu dimensiunile de 35x13m. Absida altarului este semicirculară, nedecroșată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară, cu penetrații. Pe latura vestică este amplasat turnul clopotniță (cu 3 clopote) angajat navei, a cărui șarpantă este în formă de bulb și acoperită cu tablă. Lăcașul sfânt a fost resfințit de P.S. Justinian Chira, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la 8 septembrie 1992. Prezența în Parohia Batarci a P.S. Justinian Chira mai este marcată în ziua de 28 octombrie 1993 şi 26 octombrie 1996, săvârșind Sf. Liturghie Arhierească. În 15 aprilie 2003 parohia este cercetată de P.S. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care la data de 23 martie 2005, în timpul Postului Mare, a săvârșit Sf. Liturghie Arhierească a „Darurilor mai înainte sfinţite”, alături de Protopopul Oașului, PC Pr. Mihai Feher.

Între anii 2017-2019 s-a zidit capela mortuară, care a fost sfințită de către PS Timotei Sătmăreanu în data de 3 noiembrie 2019.

Începând cu anul 2021, s-au efectuat următoarele lucrări de modernizare și înfrumusețare:

 • 2021 – 2022 s-a construit o clopotniță nouă;
 • 2022 – grupuri sanitare noi
 • 2023 – căi de acces către biserică (trotuare)
 • 2023 – pavarea curții bisericii.

Un număr de șapte cărți vechi de cult sunt atribuite Parohiei Batarci: Evanghelie 1776, Minologhion 1781, Octoih 1792,Triod 1813, Apostol 1814, Evanghelie 1776 și 1817, Strastnic 1817, toate aflate în custodia DCV Satu Mare. În posesia parohiei se află: Evhologhiu 1910, Orologiu 1912, Mineie de peste an din perioada 1927-1929.

Șirul preoților menționați în înscrierile olografe ale cărților de cult: ”popa Iacob” în 1782, ”parohușul Batarciului popa Ștefan” în 1804, ”Andrei Kovacs paroc” în 1850. Din 1852 sunt cunoscuți următorii preoți parohi: Pr. Vasile Anderco 1852-1885; Pr. Iacob Pop 1885-1918; Pr.Titus Pop 1918-1942; Pr. Emil Pintea, suplinitor; Pr.Dr. Paul Augustin 1944-1945; Pr. Gheorghe Gherman 1945-1983; Pr. Gheorghe Pintea din 1983 -2021; Maxim Radu Gheorghe 2021 – prezent..

Din rândul epitropilor și cântăreților însemnați: Ilie Dororș - cantor învățător între 1904-1905, Ștefan Chindrișiu - cantor învățător la 1907, Alexandru Paul - cantor învățător în 1914, Ioan Papp - cantor învățător la 1924, Toma Simion - cantor în 1937-1965, Sarca Toma Simion - cantor între 1940-1978, Lucuț Nicoară - cantor între 1923-1949, Mândruț Ioan - epitrop și cantor (+2013), Sidei Petre - epitrop din 1995, Mone Grigore 2018 - prezent

C. Cimitirele. Parohia Batarci deține două cimitire, ambele în proprietatea bisericii.

D. Activitǎți culturale şi filantropice în trecut. Șematismele secolului XIX și de la început de secol XX pomenesc despre existența unei școli confesionale aflate în grija Bisericii, actualmente înlocuită cu școala de stat.

E. Profilul actual al parohiei. Parohia Ortodoxă Batarci, păstorită de Pr. Maxim Radu Gheorghe, numără aprox. 2091 de credincioși ortodocși din totalul populației de 2148 persoane, potrivit datelor statistice aferente anului 2011.

Bibliografie:

 • Bărnuțiu, Elena, Carte românească veche în colecții sătmărene , Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 1998;
 • Suciu, Coriolan, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, Ed. Academiei RSR, București 1967, vol. I;
 • Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Batarci, 1973 (arhiva Protopopiatului Oaș);
 • Istoricul Parohiei Ortodoxe Române Batarci, 2013 (arhiva Protopopiatului Oaș);
 • Schematismus cleri 1898 , Szamosujvárini T.T.D. 1898;
 • Șematismul 1914, Szamosujvár T.D. 1914;
 • Istoricul Parohiei Vetiș , cf. www.protopopiatulsatumare.ro (accesat pe 25 iunie 2015);
 • Statistica Protopopiatului Ortodox Oaș din 2011;
 • www.primariabatarci.ro (accesat pe 25 iunie 2015);

Contact: Parohia Ortodoxă Batarci, str. Principală nr. 68, com. Batarci, jud. Satu Mare, cod 447030

Hramul: ”Adormirea Maicii Domnului”

Tel: 0261837021

Culegere consemnată de Pr. Marcel Malanca

 

______________________________________________________________________________

inapoi protopopiat