inapoi protopopiat

LECHINTA

HRAMUL

“Nasterea Maicii Domnului”

 

 • Data nasterii : 14.12.1975
 • Rangul : Iconom stavrofor
 • Adresa : Loc. Lechinta nr. 1, com. Călinesti Oas
 • Telefon : 0743302244
 • augustin.coroian@yahoo.com
 • Biserica cu hramul : Nasterea Maicii Domnului
 • Data construirii : 1944
 • Materialul din care este construită biserica : piatră si cărămidă
 • Numărul credinciosilor :695
 • Tel. 0743302244

Lechinta - Muzeu

Pr. Coroian Dan Augustin

- Paroh -

Scurt istoric al parohiei

 

Satul Lechinţa, considerat a fi cel mai vechi sat din Ţara Oaşului face parte din Comuna Călineşti-Oaş

În Lechinţa a existat o biserică din lemn, monument istoric, construită în anul 1604, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, în jurul căreia s-a aflat cimitirul.

Biserica din lemn fiind de dimensiuni mici şi devenind neîncăpătoare pentru credincioşi, dar şi datorită faptului că era foarte degradată, nu a mai putut fi întreţinută şi s-a renunţat la a mai sluji în ea. Între anii 1940-1944 se construieşte actuala Biserică din piatra şi cărămidă.

După construirea noii biserici, biserica din lemn de stejar a fost lăsată în paragină, ca în cele din urmă să i se prăbuşească acoperişul. În arhiva parohiei există un act prin care Episcopia de Oradea face cunoscut Parohiei Lechinţa prin adresa Nr.116/1958 din 17 feb. următoarele:

În conformitate cu ord. Sfintei Episcopii de Oradea Nr.611/1958 vă facem cunoscut, potrivit adresei Monumentelor Istorice Bucureşti Nr.6138/1958 măsurile ce aveţi de luat în legătura cu prăbuşirea acoperişului biserici din Lechinţa:

1. Nu se aprobă demolarea pereţilor bisericii, căci în felul aceasta s-ar şterge orice urmă că pe acel loc a fost construit cu 400 de ani în urmă, de catre strămoşii noştri, un edificiu care caracterizează gradul de cultură şi tenacitate a unei epoci din istoria poporului nostru ;

2. Se vor lua măsuri, imediat, de reparare şi restaurare a acestei biserici de către Consiliul Parohial şi Sfatul Popular Local, care potrivit art. 6 din HCM 661/1955 are ca sarcină permanentă paza, protejarea, conservarea , consolidarea si restaurarea acestor monumente istorice.

3. nesemnificativ;

4. nesemnificativ.

În acelaşi an, în data de 24 oct. 1958, prin adresa nr.815, Protopopiatul Negreşti-Oaş cere preotului Grecu Arcadie din Lechinţa să-i comunice imediat, prin raport scris, starea în care se află biserica veche-monument istoric şi dacă acest monument istoric poate fi restaurat cu cheltuiala credincioşilor şi ajutorul Sfatului Popular .

Toate aceste demersuri, care se pare că nu sunt singurele, au rămas doar la stadiul de act; în practică, însă, nu s-a făcut nimic, cu toate că în arhiva parohiei exista un deviz privind lucrările de reparaţii la biserica din lemn, întocmit în data de 5 oct. 1956.

Din istoricul ataşat acestui deviz reiese următoarele:

1. Biserica a fost construită în anul 1604 în partea de est a comunei, sub poalele dealului numit „Goroniş” , deal pe care în secolele trecute se aflau „goruni” (stejari).

 • Satul Lechinţa este cel mai vechi sat din Ţara Oaşului .
 • Biserica a fost construită din lemn de stejar, din bârne groase cioplite; încheieturile sunt făcute cu cuie din lemn; iconostasul este încheiat tot din bârne de stejar cu aplicarea scenelor religioase pe pânză pictată şi lipită pe iconostas; inscripţiile scenelor sunt în limba slavonă; construcţia bisericii din punct de vedere arhitectonic prezintă sculptură cu elemente decoratice populare româneşti, cadrane la încheieturi Broc, fundaţia din piatră etc.;
 • Biserica a funcţionat ca locaş de cult din anul 1604 până la anul 1936, adică 332 ani . Biserica a fost părăsită după ce s-a construit cea nouă;
 • Acoperişul fiind distrus de intemperiile vremii, acest monument istoric este expus distrugerii;
 • Biserica din lemn din Lechinţa este singura biserică în genul bisericilor din Maramureş, care a mai rămas în picioare în Ţara Oaşului.

Devizul arată că lucrările de reparaţie capitală a bisericii era în acel an (1956) de 56.201, 58 lei.

Biserica de zid din Lechinţa, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, a fost construită între anii 1940-1944, preot paroh fiind Gheorghe Strâmbu, ca urmare a faptului că biserica veche de lemn, construită în anul 1604 cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” era prea degradată pentru a se mai săvârşi în ea Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe religioase, biserică ce astăzi se află în incinta Muzeului Ţării Oaşului de la Negreşti-Oaş.

Biserica a fost ridicată în timpul celui deal II-lea război mondial de către credincioşii din Lechinţa, folosind pentru zidirea ei piatră şi cărămidă.

Între anii 1996-1999 biserica a fost pictată din nou, preot paroh fiind Dico Ioan, însă, doar după câţiva ani au apărut fisuri mari în ziduri, fiind necesare ample lucrări de consolidare.

Astfel, între anii 2010-2013, s-au făcut lucrări de subzidire şi consolidare a bisericii, s-a renovat exteriorul bisericii şi s-a vopsit tabla acoperişului, s-au înlocuit crucile de pe biserică, s-au înlocuit geamurile, s-a construit intrarea laterală, s-a introdus încălzirea centrală prin pardosea şi s-a construit aleea din jurul bisericii.

Între anii 2014-2017 s-a construit aleea de acces spre biserică, s-a amenajat spaţiul din jurul bisericii, s-a purces la realizarea picturii în biserică şi montarea granitului, s-a realizat un iconostas nou de către sculptorul Câmpeanu Nicolae din localitatea Sânmarghita, judeţul Cluj, s-a înlocuit o parte din mobilierul din lemn şi s-au achiziţionat cărţi şi obiecte sfinte necesare săvârşirii cultului.

În anul 2018 s-a finalizat lucrarea de pictare a bisericii, pictură realizată de Filip Ioan Macarie din localitatea Lucăceni, judeţul Satu Mare, și s-a construit intrarea principală în biserică.

S-a sfinţit această sfântă biserică cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” în Duminica a 14-a după Rusalii, la data de 2 septembrie 2018, după toate rânduielile canonice ale Bisericii Ortodoxe, de către PREA SFINŢITUL PĂRINTE IUSTIN, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului.

Preoţii slujitori ai Parohiei Lechinţa:

 • 1895-1899: Pr. Daniel Palffy;
 • 1900-1908: Pr. Vasile Butean;
 • 1908-1918: Pr. Mihai Berinde;
 • 1918-1939: Pr. Vasile Erdeş;
 • 1939-1947: Pr. Gheorghe Strâmbu, în timpul păstoririi căruia s-a zidit biserica actuală şi au fost instalate în turnul ei clopotele de la vechea biserică din lemn;
 • 1948-1950: Pr. Mircea Andron;
 • 1950-1953: Arhimandrit Teofan Mătăsaru;
 • 1953-decembrie 1967: Ieromonah Grecu Arcadie;
 • apr.-dec. 1968: Ieromonah Andronic Popovici;
 • iul. 1974-aug. 1991: Pr. Ovidiu Bontoş;
 • sept. 1991-mai 2004: Pr. Ioan Dico;
 • iunie 2004-prezent: Pr. Coroian Dan-Augustin.

 

____________________________________________________________________________________

inapoi protopopiat