inapoi protopopiat

NEGRESTI OAS

 

 • Parohia I

Parohia Ortodoxă Negrești Oaș 1

 • Parohia Negresti Oas 1

 • Pr. Paroh I Malanca Marcel
 • Data nasterii : 02.07.1980
 • Rangul : iconom stavrofor
 • Adresa : Str. Livezilor nr. 3A, ap. 3, loc. Negrești Oaș
 • Telefon : 0758568299

 

Hramul

Duminica Tuturor Sfinților

Preot II Pop Ioan
 • Preot II Pop Ioan
 • Data nasterii : 02.07.1956
 • Rangul : Iconom Stavrofor
 • Adresa : Str. Livezilor nr. 3A, ap. 2, loc. Negrești Oaș
 • Telefon : 0721334068
 • Biserica cu hramul : Duminica Tuturor Sfinților
 • Data construirii : 1991
 • Materialul din care este construită biserica : cărămidă
 • Numărul credincioșilor :2251

 

_____________________________________________________________________________

 • Parohia II:

  Parohia Negresti Oas 2

Hramul 

Nașterea Maicii Domnului

Pr. Paroh

Bucsa Adrian

 • Data nasterii : 02 12 1985
 • Rangul :Iconom stavrofor
 • Telefon :0758089499
 • bucsaadrian85@yahoo.com
 • Biserica cu hramul : Nașterea Maicii Domnului
 • Data construirii : 1854
 • Materialul din care este construită biserica : piatră
 • Numărul credincioșilor :2231

_____________________________________________________________________________

 • Parohia III

Parohia Ortodoxă Negrești Oaș 3

Hramul Sf. Cuv. Parascheva și Sfinții Români

Protopopiatul Oaș

 

Hramul

Cuv. Parascheva și Sfinții Români

Pr. Supuran Ciprian

- iconom -

Data nasterii : 27.03.1978

Rangul : iconom

Str. Luna nr.175

Adresa : str. Lechinta 188

Nr. Tel.:0744431278

Adresă email. camaisupuran@yahoo.com

Biserica cu hramul : Sf. Cuv. Parascheva și Sfinții Români

Data construirii : 2013

Materialul din care este construită biserica : lemn

Numărul credincioșilor :1800

Paraclisul Ortodox “Sf. Ev. Luca”al Spitalului Orasenesc
 • Str. Vraticel nr 4, loc. Negresti Oas 445200, jud. Satu Mare, Romania

Protopopiatul Oaș

Pr. Caritabil Chira Dacian

Distincția obținută : sachelar

Nr. Tel.: 0261853200; 0740820667

Adresă email.dacian_87@yahoo.com

Str. Vraticel nr.1 , loc. Negresti Oas, cod 445200, jud. Satu Mare.
Tel/fax: 0261853200, 0740530596,
email: marcos_m@personal.ro ,

site: www.protopopiatul-oas.gq.nu

Pr. Botis Gavriil, misionar 0746068393..

 • Str. Livezilor nr. 3/A 0261853200

.

PAROHIILE ORTODOXE ROMÂNE NEGREȘTI OAȘ 1, 2 ȘI 3

 

 • Istoricul comunitǎții parohiale

Parohiile Ortodoxe Române Negrești Oaș 1,2 și 3 fac parte din Protopopiatul Ortodox Oaș. În trecut ”comună”, iar mai la început ”sat”, orașul Negrești Oaș cu o suprafaţă de 130 kmp și cu o populație de 8936 de persoane, este așezat la extremitatea estică a Țării Oașului, mărginit la nord de com. Certeze, la sud de com. Vama, iar înspre vest de localitatea Tur. Primul document care face referire la acest ţinut datează din 1270, când regele Ungariei dona unui nobil câteva sate din hotarul sud-vestic al Ţării Oaşului (“Terra Awas”). Denumirea de Negrești se pare că a fost dată localității după culoarea gubelor locuitorilor sau după culoarea închisă a umbrei pădurilor nesfârșite de stejar existente odinioară în împrejurimi. Unii istorici susţin că originea termenului de Oaş ar fi din cuvântul ”Awas”, care înseamnă runc (despădurire, curătură, luminiş).

În diplomele maramureşene din secolele XIV şi XV, Negreştiul este menţionat în legătură cu “Drumul Sării” care pornea de la Ocnele de sare Giuleşti-Maramureş înspre Panonia. În documentele Imperiului Austro-Ungar, localitatea Negrești apare încă din 1490 cu numele de Felsewfalw, respectiv Avasfelsöfalu (lb. magh., trad.: satul de sus din Oaș) Relieful orașului, mai mult de natură muntenească, e bogat în roci vulcanice, păduri de foioase și ape minerale, cu o altitudine variabilă de la 150 înspre 1200m. Populaţia oraşului s-a triplat din anul 1930 (5290 locuitori) până în anul 1992 (16648 locuitori) de când se înregistrează un regres continuu pe fondul scăderii natalității și a migrației masive. La ora actuală, în orașul Negrești Oaș își desfășoară activitatea trei unități parohiale (Negrești Oaș 1 ”Duminica Tuturor Sfinților”, Negrești Oaș 2 ”Nașterea Maicii Domnului” și Negrești Oaș 3 ”Cuv. Parascheva și Sfinții Români”) având un trecut istoric-bisericesc comun, biserica parohială ”Nașterea Maicii Domnului” fiind actualmente cel mai vechi lăcaș de cult al comunității, monument istoric (1847-1857), celelalte două biserici fiind ctitorite în perioada post-decembristă. Prima biserică cunoscută a fost construită din lemn prin sec. XV-XVI, la locul numit ”Ograzele” pe drumul care duce înspre loc. Bixad. Cu timpul, extinzându-se localitatea, în locul vechii biserici s-a construit o alta de lemn mai încăpătoare, în centrul comunei, care a existat până la 1858, când - fiind construită deja biserica de piatră– aceasta a fost vândută sub formă de materiale de construcție sau de foc, cantorului Anderco Petru. Din anul 2003, orașul Negrești devine centrul protopopesc al tuturor parohiilor ortodoxe din Țara Oașului și Ugocea, protopop fiind Pr. Mihai Feher, paroh al Par. Negrești Oaș 2.

 • Istoricul bisericii parohiale Negrești Oaș 1

Iniţiativa construirii bisericii cu hramul ”Duminica Tuturor Sfinților” (numită de credincioși ”Catedrala Țării Oașului”) a aparţinut preotului Mihai Feher, paroh al Parohiei Ortodoxe Negreşti Oaş 2 din anul 1982 și protopop de Oaș începând cu anul 2003, care s-a preocupat şi îngrijit de această lucrare până la vremea târnosirii ei, înconjurat de comitetul de construcţie şi sprijinit de preoții împreună slujitori. În prima Duminică după Rusalii – “Duminica Tuturor Sfinţilor” – din Anul Domnului 1990, la ceasul vecerniei, a fost pusă piatra de temelie a bisericii de către P.S. Ioan Mihălţan, Episcop al Oradiei, Protopop de Satu Mare fiind Pr. Ioan Ţolescu, iar preoţi parohi Mihai Feher şi Viorel Mihăilă. Construcţia noii biserici s-a întins pe perioada anilor 1990-2002, lucrările fiind încredinţate firmei S.C. Econom Construcţii din loc. Gherla, jud. Cluj, reprezentată de d-l Martin Botoş.

Biserica este construită din cărămidă și beton, după un plan trilobat cu abside și pridvoare laterale rectangulare, în formă de cruce, cu dimensiunile de 37x24 m. Absida altarului este semicirculară, decroșată cu două anexe laterale, iar bolta altarului cu semicalotă. Naosul este acoperit cu o cupolă centrală cu pandativi. Turnul central este străjuit de alte patru mai mici. Pe latura vestică sunt amplasate două turnuri clopotniță (ce adăpostesc patru clopote) adosate navei. Șarpanta este în formă de calotă acoperită cu tablă.

Finisajele exterioare şi interioare (tencuiala) au fost realizate în perioada 1999-2002 de S.C. Universal Construcţii Oaş S.R.L., firmă reprezentată de d-l Vasile Boboi din Negreşti Oaş. Iconostasul şi mobilierul bisericesc au fost executate la Bacău de S.C. Timotei Prod Impex S.R.L., prin d-l Florin Timotei Ciobanu. În răstimpul dintre 2003 şi 2007 s-a pictat altarul bisericii în tehnica fresco, respectiv icoanele de pe iconostas de către d-l Vasile Pop Negreşteanu’, iar naosul şi pronaosul au fost pictate în perioada 2008-2012 de pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc.

Slujba de târnosire a fost oficiată de PF Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, preoţi şi diaconi, cu participarea multor mii de credincioşi, în ziua de duminică 1 iulie 2012, în cea de-a IV-a Duminică după Rusalii.

Șirul preoților slujitori, începând cu anul 1990: Prot. Pr. Mihai Feher (paroh în Negrești Oaș din 1982), +Pr. Viorel Mihăilă (1990-1993); Pr. Ioan Pop (paroh în Negrești Oaș din 1994), +Pr. Ioan Dobie (2000-2009); Pr. Marcel Ioan Malanca (paroh în Negreşti Oaş din 2009).

Epitropi și cântăreți însemnați: Ioan Pop ”Şoşcan” (prim-epitropul Parohiei Negrești Oaș 1, gestionar al bunurilor bisericii şi a evidenţei financiare în perioada celor 22 de ani de lucrări) ajutat de Vasile Sarca (epitrop prim la Parohia 2), Vasile Țânțaș (epitrop prim la Parohia 3), Ioan Lohan ”Diacul”, Vasile Lohan, Gheorghe Lohan, Gheorghe Pop ”Şoşcan” ș.a.

 • Istoricul bisericii parohiale Negrești Oaș 2

În perioada 1847-1848 au început lucrările de zidire a noii biserici, existente și azi, terminată în 1857, sub păstorirea preotului Ioan Anderco. Este o construcție masivă de zid de piatră de carieră și cărămidă arsă, în stil neobaroc, prezentând caractere romane cu puternice arcuri și bolți interioare. Biserica are un plan sală cu dimensiunile de 12x35m. Absida altarului este semicirculară nedecroșată. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară cu câte patru unități boeme de fiecare parte. Pe latura vestică a edificiului este situat turnul clopotniță (cu două clopote) angajat navei, a cărui șarpantă este în formă de bulb acoperită cu tablă.La zidirea bisericii au participat mai mulți meșteri, arhitecți, zidari, sculptori și pictori, astfel: Molnar Dumitru, Vaidavschi, Scheizner și Otto Kautnik. Prima lucrare de pictură a fost realizată de Otto Kautnik din Bustino, iar icoanele împărătești au fost pictate de canonicul Șerban Michail din Gherla în 1880, restul icoanelor de pe catapeteasmă și din altar fiind executate de pictorii Bodnar Ferenc în 1852 și Scheizner în 1854-1855. În turnul bisericii au fost așezate trei clopote aduse de la biserica veche de lemn, iar în 1877 s-a cumpărat un clopot mare care există și azi în turn, în greutate de 800 kg. Cele trei clopote vechi au fost confiscate de armata ungară, rămânând cel mare, iar în 1954 s-a procurat încă un copot de 400 kg. În anul 1947 biserica a fost repictată în tempera de pictorul Schnel Carol din Satu Mare și zugravul Bihun Vasile din Seini, dar pictura a fost de calitate mediocră sub aspect artistic și tehnic. La data de 14 august 1955 biserica a fost sfințită de PS Valerian Zaharia, Episcop al Oradiei. În 1975-1978 se repictează biserica de către Răileanu V. din București. În anul 1979 au fost realizate lucrări din nou la catapeteasmă, amvon, strănile laterale, ușile și poarta de lemn a bisericii, lucrări datorate meșterului Pop din Surduc, jud. Sălaj, iar candelabrele deosebite din lemn realizate la M-rea Cernica. În 27 iulie 1980 lucrările au fost binecuvântate de PS Vasile Coman, Episcop al Oradiei. În urma unor ample lucrări de restaurare interioară și renovare exterioară, realizate prin grija preotului paroh Prot. Mihai Feher în perioada 2014-2015, biserica a fost resfințită de PS JUSTIN Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Maamureșului și Sătmarului, la data de 16 august 2015.

Dintre cărțile vechi de cult prezente în biblioteca bisericii amintim: Penticosariu Micu 1878, Penticostar 1889, Triod 1890, Minei 1910 și 1913, Euhologiu 1913, Liturghier 1931, Ceaslov 1945, Triodul 1946. Din colecția predată DCV Satu Mare fac parte: Triod 1746 și Evanghelie 1765.

Șirul preoților parohi: Pap (1493)… Iacob Popa (1719), Toma Lazăr și Andrei Lazăr (1727), Toma Szaplonczay (1741), popa Lup (1748), Mihai Pop din Sarasău (1749-1754), Teodor Farkas și popa Constantin (1768), Iacob Pop, Iacob Berendi (1774), Demetriu Cicio (1784), Ioan Banc (1785-1806), Alexa Pop (1790), Teodor Dunca (1792), prot. Ioan Pop (1806-1814), Simeon Pop (1814-1817), Ioan Pop de Torokfalu (1822-1839), prot. Ioan Anderco (1839-1857), Simion Mosolygo din Firiza (1857-1863), Iacob Pop (1863-1866), Andrei Demian (1866-1908), Emanuel Pop și Nicolae Lupan intermediari (1881-1886), Atanasie Demian (1908-1923), prot. Cecil Demian (1923-1946), prot. Strâmbu Gheorghe (1946-1952), prot. Ungur Toader (1952), prot. Ioan Ursu (1952-1968), Ierom. Roman Braga (1965-1967), Ioan Popa (1968), Mircea Andron (1968), Viorel Mihăilă (1969-1994), prot. Mihai Feher (din 1982 până azi), Pr. Ioan Pop (din 1994 până azi), Pr. Ioan Dobie (2000-2009), Pr. Marcel I. Malanca (din 2009 până azi).

Cântăreți de seamă: Georgiu Cicio alui Sandru (pomenit în 1885), Ioan Cicio (+1932), Grigore Poptile (+1948), Vasile Creț (+1984), Ioan Lohan (din 1984 până azi), Augustin Fabian (din 1986 până azi).

 • Istoricul bisericii parohiale Negrești Oaș 3

La începutul anului 2000 s-a amenjat în clădirea fostei școli nr. 5 din cartierul Luna al orașului Negrești Oaș, o capelă de rugăciune pentru comunitatea de creștini ortodocși din acest colț de oraș. Clădirea şcolii deservise învăţământul vreme de aprox. 40 de ani, însă lipsa copiilor , navetismul lor spre şcolile din centru, respectiv degradarea clădirii au determinat autorităţile să închidă acest edificiu școlar. În anul 2000 se înființează postul III, prin reorganizarea administrativ-teritorială a Parohiilor I și II din Negrești Oaș, paroh devenind preotul Ioan Dobie (prin transfer de la Parohia Necopoi, Protopopiatul Carei) până în anul 2009. În luna septembrie a anului 2009, la începutul pastorației preotului Marcel Ioan Malanca (secretar protopopesc al Protopopiatului Oaș), PS Justin Sigheteanul a vizitat capela de rugăciune și a încurajat inițiativa construirii unei biserici cu hramul ”Cuvioasa Parascheva”. Prin HCL Negrești Oaș nr. 3 din 2013, Parohia Ortodoxă Negreşti Oaş 3 dobândește, cu drept de folosinţă gratuită, terenul de 11 ari al școlii dezafectate, în vederea construirii bisericii și a dezvoltării unui program social filantropic în aceeași locație. Consiliul Eparhial prin adresa nr. 1004/2013, cu binecuvântarea ÎPS Justinian Chira și a PS Justin Sigheteanul, a avizat favorabil proiectul construirii unei biserici de lemn, în stil maramureșean, cu demisol, încredințate preotului paroh Marcel I. Malanca, sprijinit de prim-epitropul Vasile Țânțaș. După demolarea clădirii vechi, în ziua de 18 mai 2013 a fost așezată piatra de temelie de către PS JUSTIN Sigheteanul pentru viitoarea biserică parohială cu hramul ”Cuvioasa Parascheva și Sfinții Români”. Contractul de proiectare a fost încheiat cu SC Art Plan Project SRL, reprezentată de Andrei Șimon și Gheorghe Șimon. Contractul de lucrări pentru demisol a fost încheiat cu SC Bia Nonuț SRL-D din Negrești Oaș, reprezentat de Ing. Vasile Boboi. Lucrările la construcția demisolului au început în septembrie și au durat peste 3 luni, până la jumătatea lui decembrie 2013. În ajunul de Crăciun a anului 2013 s-a oficiat prima sujbă religioasă, în condiții provizorii. În primăvara anului 2014 s-au executat lucrări de termoizolare și finisare parțială interioară și exterioară a demisolului. Construcția bisericii de lemn a fost încredințată firmei SC Frumușeaua Construct SRL, reprezentată de Petre Bârsan și executată de un grup de meșteri populari din Bârsana, Maramureș. Lucrările au început la data de 16 iunie 2014 și au fost încheiate pentru prima etapă (faza ”la roșu”) în luna februarie a anului 2015, fără finisaje. Cu ocazia hramului din Duminica Sfinților Români, 14 iunie 2015, a fost ridicată și sfințită troița de lemn sculptat din fața bisericii. La ora actuală continuă lucrările de edificare a bisericii, construite din lemn după un plan triconc cu abside laterale poligonale, cu dimensiunile de 24x8 m. Absida altarului este semicirculară, decroșată. Turnul este adosat navei, iar șarpanta este în formă de coif, acoperită cu draniță.

Istoric întocmit de Pr. Marcel Malanca

 • Documente privind istoria României , seria C. Transilvania, veacul al XIII-lea, vol. II, Ed. Academiei RPR 1952, pag. 132
 • D. Bălu, N. Bura, ș.a Negrești Oaș. Trecut și prezent, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj Napoca 2012, pag. 18
 • Tara Oașului , I. Velcea, Ed. Academiei RPR 1964, pag. 14-15
 • Saitul Primăriei orașului Negrești Oaș http://www.negresti-oas.ro/orasul/scurt-istoric-2/, accesat la 27 februarie 2015
 • Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania , Ed. Academiei RSR, București 1967, vol. I-II, pag. 423
 • D. Bălu, N. Bura ș.a, op. cit., pag. 63
 • Registrul de casă al parohiei , la data de 1 martie 1858
 • Documentul de sfințire a bisericii , 2012 (arhiva Protopopiatului Ort. Oaș)
 • Istoricul Bisericii Ortodoxe cu hramul ”Nasterea Maicii Domnului” din Negrești Oaș , 2002, f. 8-11
 • Elena Bărnuțiu, Carte românească veche în colecții sătmărene, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 1998, pag. 78,
 • Ibidem , pag. 132,
 • Negrești Oaș. Trecut și prezent, op. cit., pag. 96
 • Elena Bărnuțiu, op.cit., pag. 133, însemnare olografă cu litere chirilice în Evanghelia din 1765
 • Ibidem , pag. 78, însemnare olografă în Triodul din 1746
 • Mărturia orală a lui Ioan Fedorca, nepotul diacului Ioan Cicio, conform însemnărilor din Istoricul Bisericii ..., op. cit., f. 12
 • Însemnare olografă în Evanghelia bisericii noi