<inapoi>

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Nr înreg. 170/02.11.2023

ANUNȚ ACHIZIȚIE Vizită de schimb de experiența in context european - Servicii ale agențiilor de turism

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect  Vizită de schimb de experiență – Servicii ale agențiilor de turism 

COD CPV: 63510000-7 - Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe

 pentru derularea activităților necesare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii necesare vizită de schimb de experiență (cazare, masă, transport, transfer) pentru derularea activităților nececsare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 27226,89 lei fără TVA, 32400 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 9:00-15:00 începând cu data de 06.11.2023, până la data de 10.11.2023, ora 15:00.

Modele de formulare <format word>

Anunt oferta schimb de experienta final <format pdf >

Notă de calcul estimativ <format pdf >

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa, prin procedură competitivă, servicii de cantină și catering, hrană COD CPV 5550000-5  sau Servicii de restaurant și de servire a mâncării COD CPV 55500000-3 –și îi invită să depună ofertă în vederea atribuirii contractului având ca obiect: servicii de cantină și servicii de catering necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Valoarea totală : 178.348,62 lei fără TVA, 194.400,00 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail   vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 08:00-15:00, până la data de 29.10.2021, ora 12:00.

Modele de formulare <format word >

Anunt servicii de catering <format pdf>

CAIET DE SARCINI<format pdf>

Nota de calcul <format pdf>

 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Nr înreg. 109 / 14.09.2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect furnizare carburant necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: furnizare carburant necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 15.126,05 lei fără TVA, 18.000 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 08:00-15:00, până la data de 21.09.2021, ora 15:00.

Achizitie combustibil <format pdf>

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa, prin procedură competitivă, servicii de cantină și catering, hrană COD CPV 5550000-5  sau Servicii de restaurant și de servire a mâncării COD CPV 55500000-3 –și îi invită să depună ofertă în vederea atribuirii contractului având ca obiect: servicii de cantină și servicii de catering necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Valoarea totală : 178.348,62 lei fără TVA, 194.400,00 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail  vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 08:00-15:00, până la data de 16.09.2021, ora 15:00.

Solicitările de clarificări se vor face în scris și se vor transmite pe email la adresa:  vana.valeriu.mircea@gmail.com .

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.09.2021, ora 15:00.

Modele de formulare <format word >

Anunt servicii de catering <format pdf>

CAIET DE SARCINI<format pdf>

Nota de calcul estimativ <format pdf>

 • Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa, prin procedură competitivă, servicii de cantină și catering, Cod CPV: 55500000-5 și îi invită să depună ofertă în vederea atribuirii contractului având ca obiect: servicii de cantină și servicii de catering necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 178.348,62 lei fără TVA, 194.400,00 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail  vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 08:00-15:00, până la data de 25.06.2021, ora 15:00.

Solicitările de clarificări se vor face în scris și se vor transmite pe email la adresa:  vana.valeriu.mircea@gmail.com .

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 29.06.2021, ora 15:00.

Anunt <format pdf>

Caiet de sarcini <format pdf>
Nota de calcul estimative <format pdf> Modele de formulare <format pdf>

 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Nr înreg. 77/ 12.05.2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL

 

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ  organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect furnizare carburant necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: furnizare carburant necesar pentru derularea activităților în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 15.126,05 lei fără TVA, 18.000 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail  vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 08:00-15:00, până la data de 19.05.2021, ora 15:00. . <format pdf>

 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Nr înreg. 09/08.02.2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect furnizare echipamente IT pentru derularea activităților necesare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: echipamente IT pentru derularea activităților nececsare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 18907.56 lei fără TVA, 22500 lei TVA inclus (din care 3 laptopuri 3*3500 lei TVA inclus = 10500 lei TVA inclus și 1 imprimantă multifuncțională 12000 lei TVA inclus)

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 8:00-20:00, până la data de 15.02.2021, ora 14:00 < format pdf>

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Nr înreg. 02/28.01.2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE MATERIALE CONSUMABILE

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție având ca obiect furnizare materiale consumabile pentru derularea activităților necesare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: materiale consumabile pentru derularea activităților nececsare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”.

Total : 9075.63 lei fără TVA, 10800 lei TVA inclus.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la sediul solicitantului în intervalul orar 9:00-15:00, până la data de 03.02.2021, ora 15:00.< format pdf>

ANUNȚ <format pdf>

În conformitate cu prevederile HG 286/2011 actualizată prin HG 1027/2014, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent medical generalist in cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi” , Proiect POCU/303/5/2/127617, pe perioadă determinată (conform cererii de finanțare și graficului de activități), cu normă parțială.

Condiţii generale de participare:

 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit,
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 • capacitate deplină de exerciţiu,
 • lipsa antecedentelor penale

Condiții specifice de participare:

Educaţie solicitată :

 • Studii superioare finalizate cu diploma: Asistent medical

Experienţă solicitată:

 • Experiență profesionala în domeniul în care activează - Asistent medical – 1 an

Competenţe solicitate:

 • Capacitatea de a rezolva eficient problemele
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară

Atribuțiile postului:

 • Licențierea unui serviciu de asistență comunitară
 • Furnizarea de servicii sociale comunitare pentru 60 de persoane vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
 • Realizarea unui program de voluntariat, adresat în special vârstnicilor, pentru implicarea eficientă a membrilor comunității în soluționarea problemelor sociale cu care comunitatea se confruntă
 • Campanii de conștientizare a importanței implicării comunității în soluționarea problemelor sociale și realizarea unui pact partenerial local cu actori sociali relevanți pentru problemele cu care se confruntă comunitatea marginalizată

Experiența în proiecte constituie un avantaj!  

Dosarul de concurs:

Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor transmite pe adresa de e-mail valeriu_mircea@yahoo.com , până la data de 17.12.2020, ora 15:00, următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs

2. copia documentului care atestă identitatea,

3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor,

4. documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale

6. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

7. declarația timp de lucru

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Pentru conformitate cu originalul, documentele menționate la punctele 2 și 3 vor fi certificate de către candidati.

Probele concursului:

1. Evaluarea dosarelor de concurs sub aspectul îndeplinirii condițiilor specifice de participare

2. Interviul în cadrul căruia vor fi testate cunoștințele profesionale (pe baza bibliografiei indicate), abilitățile și aptitudinile impuse de funcție și motivația candidatului.

Interviul se va desfășura în data de 18.12.2020, ora 10:00 la Catedrala Episcopală Sfânta Treime Baia Mare, Sala Sfântul Iosif Mărturisitorul, bulevardul Unirii, nr. 17, Baia Mare.

   

Bibliografie concurs ocupare post Asistent medical - Proiect POCU „Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara -Gutâi, ID Proiect: 217617

1. O.U.G. nr. 144/ 2008 Ordonanta de Urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2005;

3. Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali, Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008;

4. Legea drepturilor pacientului nr. 46/ 2003.

5. Programul POCU - https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Comunicarea și contestarea rezultatelor

 

Rezultatele concursului vor fi afișate la avizierul Episcopiei Ortodoxe Române a Marmaureșului și Sătmarului și pe pagina oficială de internet a instituției în data de 18.12.2020, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestațiile se înregistrează online, pe adresa valeriu_mircea@yahoo.com .

Informaţii suplimentare pot fi obţinute telefonic la numărul de telefon: 0755 666 476.

Afișat azi, 10.12.2020

Data: 13.09.2019

DE PARTICIPARE – PROCEDURA COMPETITIVA PENTRU ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI SUPLIMENTARE

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul” <format pdf>

 • 1. Scrisoare de inaintare <format pdf>
 • 2 ANEXA 1 - SPECIFICATII TEHNICE completa <format pdf>
 • 2. Informatii generale <format pdf>
 • 3. Declaratie conflict interese <format pdf>
 • 4. Oferta financiara <format pdf>
 • 5. Oferta tehnica <format pdf>
 • 6. Imputernicire generala de reprezentare in cazul asocierii <format pdf>
 • 7. Acord de asociere <format pdf>
 • 8. Declaratie cu parte din contract care va fi data in subcontractare <format pdf>
 • 9. Declaratie privind lista principlaleor servicii executate in ultimii 5 ani <format pdf>
 • 10. Declaratie de disponibilitate <format pdf>
 • Cerere dirigentie 1 <format pdf>

„Dirigenție de șantier” pentru obiectivul de investitii „Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultual din Sighetu Marmatiei cu destinatia <<Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul>>”

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURA COMPETITIVA - ACHIZIȚIE EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII

<format pdf>

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă invită să participați la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de achizitie lucrari de constructii pentru proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura competitiva conform Ordin MEF. 1284/2016.

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 • Denumire contract: EXECUTIE LUCRARI in cadrul proiectului Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”
 • Tip contract: LUCRARI
 • Coduri de clasificare CPV

45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

45212314-0 Lucrari de constructii de monumente istorice sau memorial

Locul de executare: mun. Sighetu Marmatiei, str. Iuliu Maniu, nr. 31, judeţul Maramures

 • Durata contractului: Durata estimata a lucrarilor este de 23 de luni calendaristice de la ordinul de incepere a executiei lucrarilor
 • Divizare pe loturi: NU
 • Oferte partiale sau alternative sunt acceptate: NU

Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au dreptul să:

 • participe în doua sau mai multe asocieri;
 • depună o ofertă individuală și o altă ofertă comună;
 • depună oferta individuală și să fie nominalizați ca sub-contractanți în cadrul altei oferte.

Valoarea estimata totala 16.545.690,20lei fara TVA, din care:

 • Lucrari: 15.058.428,62 lei fara TVA
 • Cheltuieli diverse si neprevazute: 1.487.261,58   lei fara TVA (in procent de 8,99%) si se vor accesa conform normelor in vigoare.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu data de 19.07.2018. ora 14

Data limita de depunere a ofertelor: 31.07.2018 ora 14:00

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313

Criteriul de atribuire : cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului , tele fon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: episcopiamaramures@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CERERE DE OFERTA

SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER  

pentru obiectivul de investitii

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultual din Sighetu Marmatiei cu destinatia "Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul"

 

2 ANEXA 1 - pentrut licitatie caiet <format pdf>

6 Declaratie conflict Ofertant <format pdf>

1 Cerere de oferta <format pdf>

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

<format pdf>

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures vă invită să participați la atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii de publicitate, marketing si digitizare pentru proiectul Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura simplificata achizitia directa conform Ordin MEF. 1284/2016.

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmeaza să fie atribuit: Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Categoria serviciului: cod CPV 85312320-8 Servicii de publicitate, marketing si digitizare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul din Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures incepand cu data de 12,03,2018.

Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2018ora 12:00

Adresa la care se depun ofertele: Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures, C.P. 430313

Criteriul de atribuire : cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica

Valoare estimata a contractului de servicii:

Lot 1 servicii de publicitate : 8.333,33 RON fara TVA.

Lot 2 servicii de marketing: 12833,33 RON fara TVA.

Lot 3 servicii de digitizare: 56.250,00 RON fara TVA.

Contact: Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului , tele fon: 0262 214614, fax: 0262 212546, e-mail: episcopiamaramures@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LANSAREA PROIECTULUI

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu Marmatiei cu destinatia

“Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”

 

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului cu sediul in Baia Mare, str. Avram Iancu nr. 5, jud. Maramures deruleaza incepand cu data de 29.11.2017 proiectul

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetul Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisitorul”, finantat prin :

Programului Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, in baza Contractului de finantare incheiat cu

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Organiasmul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 21638613,81 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de maxim 20646870,27 lei, din care 17907999,72 lei contribuţie FEDR şi 2738870,55 lei contribuţie naţională.

Locul de implementare al proiectului: Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST , Județ : MARAMUREȘ , Localitate de implementare proiect : SIGHETU MARMAȚIEI Adresă : STRADA IULIU MANIU, NUMAR 31. <detalii>